Aktuality

Kraj chce opravit odbornou učebnu na kladrubské Střední škole chovu koní a jezdectví

Kraj chce opravit odbornou učebnu na kladrubské Střední škole chovu koní a jezdectví
(6.6.2018)

Pardubice – Jednou z dominant Pardubického kraje jsou Kladruby nad Labem se zdejším národním hřebčínem a také svým zaměřením výjimečnou Střední školou chovu koní a jezdectví. Právě ta byla tématem posledního zasedání krajských radních, kteří projednávali rekonstrukci zdejší odborné učebny, která již neodpovídá svým stavem modernímu vzdělávání.

 

„Již dříve jsme zpracovali projektovou dokumentaci na rekonstrukci jízdárny a odborné učebny ve škole v Kladrubech nad Labem. Z důvodu přípravy zápisu památky národního hřebčína na seznam UNESCO bude však potřeba připravit nový projekt a stávající jízdárnu nahradit úplně novým objektem na jiném místě,“ informoval hejtman Martin Netolický. „Součástí původního projektového záměru byla také oprava demonstrační učebny. Na základě mé únorové návštěvy kladrubské školy jsme se rozhodli tuto investici z původního projektu vyjmout, protože její příprava je v tuto chvíli snadnější a realizovatelnější, a budeme ji chtít provést prioritně,“ vysvětlil hejtman s tím, že kraj na tuto investici podá žádost v případě vyhlášení příslušné výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud tato výzva vyhlášena nebude, bude kraj úpravu demonstrační učebny financovat z vlastních zdrojů.

 

„Úpravy demonstrační učebny by měly zahrnovat výměnu starých dřevěných oken a vjezdových prosklených vrat, zvětšení učebny o polovinu plochy kabinetu, výměnu podlahy a nábytku pro zhruba 25 žáků včetně katedry pro učitele. Vyměnit necháme také osvětlení a kompletní rekonstrukcí projde celá elektroinstalace,“ doplnil konkrétní úpravy radní pro školství Bohumil Bernášek. Samotnou realizaci předpokládá Pardubický kraj v březnu až srpnu příštího roku. Předpokládané realizační náklady včetně vybavení jsou 7 milionů korun.

 

V posledních letech Pardubický kraj do této školy investoval několik milionů korun. V roce 2013 byl za 700 tisíc korun opraven povrch sálu tělocvičny, o rok později byla opravena střecha za 200 tisíc, v roce 2015 byla zrekonstruována kotelna za téměř 400 tisíc, v roce 2017 proběhla rekonstrukce lodžiového zábradlí na domově mládeže za 1,1 milionu korun. V letošním roce vedení kraje schválilo částku 900 tisíc na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci stravovacího zařízení. Celkové předpokládané náklady jsou 12 milionů korun a s rekonstrukcí by se mělo začít v průběhu příštího roku.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.