Aktuality

Kompresor, dron a GPS navigace pomohou hasičům na Zakarpatí při zvládání krizových situací

Kompresor, dron a GPS navigace pomohou hasičům na Zakarpatí při zvládání krizových situací
(17.5.2018)

V rámci spolupráce s partnerským regionem na Zakarpatí předala ve středu odpoledne v Užhorodě delegace Pardubického kraje tři věcné dary, které budou využity ke zlepšení technického vybavení profesionálních hasičů v této nejvýchodnější části Ukrajiny při zvládání krizových situací. Jedná se vysokotlaký vzduchový kompresor pro plnění tlakových lahví v částce 260 tisíc korun, dron v hodnotě 60 tisíc korun a deset sad GPS navigací za částku přesahující 90 tisíc korun.

 

„Zakarpatským státním hasičům jsme předali repasovaný vysokotlaký vzduchový kompresor v pořizovací hodnotě za 260 tisíc korun. Kompresor bude umístěn na stanici v Užhorodě a bude zajišťovat plnění tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů i pro hasiče ze stanice Čop, Perečín a Velké Berezné. Významně se tak zvýší akceschopnost profesionálních hasičů k provádění zásahů při požárech a jiných událostech, při kterých je třeba používat dýchací přístroje. Dlouhodobě se snažíme, pokud to situace dovolí, pomáhat hasičským jednotkám se zlepšením jejich materiálního vybavení, ale také znalostí v oblasti krizového řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.


V souladu s projektem Podpora využívání technologie GIS a GPS u Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti předala delegace také dron s příslušenstvím v hodnotě 60 tisíc. „Dron bude umístěn na koordinačním středisku v Užhorodě a bude využíván například k dokumentování zájmových objektů a prostorů, k vytváření základních podkladů pro systematické mapování, k vyhledávání ztracených osob v nepřehledném terénu či k monitoringu mimořádných událostí v Zakarpatské oblasti. Dojde tak k významnému zvýšení schopnosti Státní služby pro mimořádné situace operativně řešit nastalé události a postupné systematické tvorbě mapových podkladů,“ řekl hejtman Martin Netolický, který hasičům předal také desítku GPS navigací.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.