Aktuality

Energetické úspory v rámci projektu EPC se dotknou škol i sociálních zařízení

Energetické úspory v rámci projektu EPC se dotknou škol i sociálních zařízení
(17.5.2018)

Pardubice – Pardubickému kraji se daří zavádět v objektech, které vlastní, energeticky úsporná opatření, tzv. EPC projekty. V současné chvíli je připraven už osmý balíček opatření. Metoda EPC spočívá v tom, že realizovaná energeticky úsporná opatření se následně splácí z dosažených úspor.

 

Rada Pardubického kraje na svém zasedání 15. května schválila zakázku na výběr poskytovatele těchto služeb. V rámci osmého balíčku se budou úsporná opatření týkat deseti zařízení, kterými jsou: Dětský domov Pardubice, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Domov pod Kuňkou Ráby, Krajský úřad Pardubického kraje, Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, Sportovní gymnázium Pardubice, Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová.

 

Pardubický kraj obdržel čestné ocenění za připravovaný projekt EPC VIII v letošním roce od ředitele odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu a předsedy Asociace poskytovatelů energetických služeb. Dalším úspěchem projektu, který začal před dvanácti lety, jsou uspořené finanční prostředky. „První projekt EPC zde vznikl již v roce 2006 a od té doby zde bylo do energetických úspor na základě sedmi smluv nainvestováno více než 300 miliónů korun, které kraji umožňují šetřit přes 50 miliónů korun ročně a tisíce tun zplodin do ovzduší,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu Roman Línek. Realizace balíčku opatření EPC VIII by se měla uskutečnit v následujícím roce. Zároveň kraj pracuje na projektu EPC IX.

 

Investice do úsporných opatření se dá i tentokrát odhadovat na několik desítek milionů korun. „Zásadním kritériem pro hodnocení nabídek je maximální úspora paliv a energií. Z finančního hlediska se jedná o miliony korun. Konečná částka bude známá po vysoutěžení zakázky. Výsledek bude znám na podzim,“ řekl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Projekty EPC však nejsou jediným způsobem, kterým se Pardubický kraj snaží uspořit peníze ze svého rozpočtu. „Kromě varianty EPC zvažujeme možnost financovat úsporná opatření z dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Operačního programu životního prostředí. V tuto chvíli není jasné, která varianta bude pro nás výhodnější,“ dodal Martin Netolický. Pokud bude financování úsporných energetických opatření za pomoci dotací vyhodnoceno jako efektivnější, tak je Pardubický kraj ochoten opustit projekt EPC.

 

EPC projekty

Metoda EPC spočívá v tom, že poskytovatel navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž poskytovatel klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje. Pokud jsou na začátku nutné investice, poskytovatel zajistí financování této investice a garantuje klientovi její postupné splacení z finančních úspor. V současné době je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, jejichž objekty Pardubický kraj vlastní.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.