Aktuality

Chodník přátelství spojuje země bývalého Československa. Kraj poskytl přes půl milionu

Chodník přátelství spojuje země bývalého Československa. Kraj poskytl přes půl milionu
(16.5.2018)

V roce výročí 100 let od vzniku Československé republiky byl na hraničním přechodu Ubľa – Velký Berezný slavnostně otevřen Chodník přátelství, na jehož vybudování přispěl částkou 540 tisíc korun také Pardubický kraj. Ten dlouhodobě spolupracuje jak s Prešovským samosprávným krajem, tak Zakarpatskou oblastí na Ukrajině.

 

„Otevření chodníku, který spojuje dvě města bývalé Československé republiky, která jsou dnes oddělena Schengenskou hranicí, je velmi symbolické právě v roce, kdy slavíme 100 let od vzniku našeho státu. Vzhledem k tomu, že našimi partnerskými regiony jsou jak Zakarpatská oblast, tak Prešovský samosprávný kraj, dohodli jsme se na setkání v minulém roce, že tento projekt finančně podpoříme částkou 540 tisíc korun. Navazujeme tak na finanční podporu oběma regionům z minulých let. V případě slovenských partnerů se jednalo především o pomoc při živelních katastrofách a na Ukrajině při rekonstrukcích škol, školek či zdravotnických zařízeních. Vnímáme, že pokud partner může pomoci, měl by tak učinit. Především Zakarpatí dlouhodobě velmi silně vnímá období společného státu a hrdě se k němu hlásí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Chodník, který prochází obcí směrem k hraničnímu přechodu s Ukrajinou je velmi frekventovaný, jelikož po něm směřují pěší turisté z a na Ukrajinu. „Vzhledem ke zrušení vízové povinnosti pro občany Ukrajiny projde tímto přechodem okolo dvou tisíc lidí za den. Tomuto zvýšenému náporu dosavadní chodník neodpovídal, a tak byla jeho rekonstrukce více než nutná,“ doplnil hejtman Netolický. Projekt byl spolufinancován Pardubickým krajem, Prešovským samosprávným krajem a obcí Ubľa ve stejném poměru 20 tisíc euro. V příštích letech plánuje obec dokončení chodníku v délce necelého jednoho kilometru směrem k hranici.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.