Aktuality

V Lanškrouně se speciální vzdělávání soustředí do jedné školy

Základní škola Lanškroun, náměstí A. Jiráska. Zdroj foto: www.lanskroun.eu
(16.5.2018)

Existenci dvou speciálních škol s nízkým počtem dětí v jednom městě nepovažuje krajská rada za výhodné jak pro žáky, tak pro zřizovatele těchto škol. Proto Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání rozhodla o sloučení Základní školy speciální Lanškroun, Olbrachtova se Základní školou Lanškroun, nám. A. Jiráska. Sloučení bude mít pozitivní dopad na vzdělávací proces a přispěje k efektivnější formě řízení školy tohoto typu.

 

„V tomto případě se jedná o jediné místo v Pardubickém kraji, kde jsou v jednom městě dvě speciální školy. S ohledem na klesající počet žáků v obou školách, které poskytují vzdělávání dětem z Lanškrouna a blízkého okolí s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, jsme se proto rozhodli sloučit tyto dvě školy v jeden právní subjekt,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Sloučení škol nebude mít žádný dopad na výchovně-vzdělávací proces a dětem z Lanškrouna a okolí se nabídka nezúží, naopak dojde ke koncentraci a většímu propojení pedagogických sil a tím možnosti efektivnějšího využití speciálních pracovníků,“ uvedl vedoucí odboru školství krajského úřadu Martin Kiss s tím, že výhodou pro žáky i jejich zákonné zástupce bude prostupnost oborů vzdělání v rámci jedné školy.

 

Sloučení bude podle hejtmana výhodné i po finanční stránce. „Tento krok umožní řediteli nástupnického právního subjektu lépe hospodařit s přidělenými finančními prostředky a tvořit personální strategii. Kumulací některých agend dojde k úsporám, které mohou být využity ke zlepšení finanční situace zaměstnanců školy,“ řekl Martin Netolický.

 

V případě schválení krajskými zastupiteli dojde ke sloučení k 1. lednu 2019. Nástupnickou organizací se stane Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska. Ta poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova vzdělává žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem. V obou školách počet žáků dlouhodobě výrazně klesá, což souvisí se společným vzděláváním v rámci základních škol běžného typu.

 

Vývoj počtu žáků:

 

  • Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206

 

     Ve školním roce 2017/2018: 17 žáků ve 4 třídách.

 

olbrachtova

 

  •  Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

 

       Ve školním roce 2017/2018: 61 žáků v 6 třídách

 

 

jiráska

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.