Aktuality

Spolupráce se Slováky přináší výměnu zkušeností pro školy, kulturní organizace či silničáře

Spolupráce se Slováky přináší výměnu zkušeností pro školy, kulturní organizace či silničáře
(15.5.2018)

V rámci zahraniční pracovní cesty na Slovensko a Ukrajinu se zástupci Pardubického kraje vedené hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast zdravotnictví Ladislavem Valtrem setkali v Prešově s předsedou Prešovského samosprávného kraje Milanem Majerským, se kterým řešili především další pokračování spolupráce mezi oběma regiony, která se datuje již od roku 2002, ale také aktuální politická témata obou zemí.

 

„Milan Majerský nahradil v čele Prešovského samosprávného kraje po 16 letech Petera Chudíka, který stál i u zrodu naší vzájemné spolupráce. Kromě komunikace na úřednické úrovni a výměny zkušeností v řadě oblastí se nám podařilo propojit naše střední školy, kulturní spolky či sportovní oddíly. Zároveň jsme v mimořádných případech uvolnili finanční prostředky na pomoc při živelních pohromách. S panem předsedou Majerským jsme se již v době jeho nástupu shodli na tom, že spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud. Zároveň jsme naplánovali další pracovní setkání, které proběhne v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který společně se členy delegace se svým slovenským protějškem hovořil také o aktuálním čerpání prostředků z evropských fondů či problematice dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že předseda Prešovského samosprávného kraje Milan Majerský oslavil 12. května 47 narozeniny, obdržel od kraje také jeden speciální dárek. „Vzhledem k tomu, že pan předseda je stále aktivním basketbalistou, předali jsme mu ve spolupráci s BK JIP Pardubice basketbalový dres klubu podepsaný všemi současnými hráči. Zároveň jsme se domluvili na přátelském utkání mezi pardubickým klubem a týmem ze Svitu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Součástí delegace jsou kromě hejtmana Martina Netolického a radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra také zastupitelé Václav Snopek a Oldřich Koblížek či starosta Dolní Čermné Petr Helekal.

 

Větrná smršť nebo povodně. Kraj byl vždy připraven pomoci

 

První konkrétní finanční pomoc zaslal Pardubický kraj na Slovensko v létě 2004. Po vlně ničivých povodní v létě 2004 poslal Pardubický kraj materiální pomoc v hodnotě 100 tisíc korun. Už o několik měsíců později, v říjnu 2004, postihla Vysoké Tatry ničivá smršť. Tehdy kraj pomohl prešovskému regionu částkou půl milionu korun. V roce 2010 Prešovský samosprávný kraj opravil komunikaci druhé třídy z Vyšných Hágů do Štrbského Plesa zničenou při sesuvu půdy v témže roce. Pardubický kraj poslal partnerům na tuto rekonstrukci přes 500 tisíc korun. O čtyři roky později, v červnu 2014 byla při rozsáhlé povodni poškozena silnice v obci Osturňa. Pardubický kraj v rámci spolupráce podpořil opravu jediné příjezdové cesty do obce částkou jeden milion korun. Poslední finanční pomocí, kterou Pardubický kraj poukázal ve prospěch projektu v partnerském regionu, byla rekonstrukce Chodníků přátelství v Ubľe, který bude v rámci cesty krajské delegace slavnostně otevřen.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.