Aktuality

Pardubický kraj - kraj pro rodiny

Pardubický kraj - kraj pro rodiny
(15.5.2018)

Pardubice – Podpora rodiny je jedním z důležitých bodů programového prohlášení současné krajské vlády. Dnes, na Mezinárodní den rodiny, se radní mohou za svým aktivitami pro rodiny ohlížet s čistým štítem.

 

„Mezi naši základní pomoc patří programové dotace na prorodinné aktivity,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Jen v letošním roce na ně šlo z krajského rozpočtu skoro milion korun. Podporujeme rodinná a mateřská centra, ale také aktivity na podporu náhradní rodinné péče, pomoc mladým lidem z ústavní výchovy, a podobně.“

 

Zároveň v rámci programových dotací kraj podporuje potravinovou a materiální pomoc pro rodiny v nouzi, nebo například pomoc pro rodiny, které se ocitly v krizi a potřebují terapie, mediace nebo asistovaný kontakt.

 

„Rodinu chápeme v celé šíři, to znamená, že to nejsou jen rodiče a malé děti, ale také senioři a kontakty mezi generacemi. Zároveň připravujeme Den pěstounství jako ocenění lidem, kteří do své péče přijali děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině,“ dodává Pavel Šotola.

 

Kraj se aktivně zapojil také do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí na prorodinnou politiku a připravuje koncepci rodinné politiky pro další roky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.