Aktuality

Část silnice I/43 ve Svitavách čeká částečná uzavírka

Ilustrační foto
(16.4.2018)

Od 18. dubna do 15. června bude částečně uzavřena silnice I/43 v intravilánu obce Svitavy, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Větrolamu ve směru na Moravský Lačnov, v silničním km cca 66,4 – 66,9 a v km 67,7 – 68,2. Důvodem je provádění stavebních prací na stavbě „Komunikace pro pěší podél silnice I/43“ ve Svitavách – Lačnově, I. a IV. etapa prací.

 

V daných úsecích silnice I/43 budou zřízena vždy pouze dvě (pohyblivá) pracovní místa. Jedno pohyblivé pracovní místo bude v délce maximálně do 110 m a bude řízeno semaforem a přechodným dopravním značením. Druhé pohyblivé pracovní místo bude v délce max do 50 m a bude soustředěno co nejblíže k okraji komunikace. Provoz bude řízen přenosným dopravním značením. Při vzniku kolon bude provoz rovněž řízen pracovníky stavby.

dokumenty

Rozhodnutí o uzavírce  (37.2 kB) Dokument ve formátu MS Word

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.