Aktuality

Starostové v okolí Květné řeší stavbu kanalizací a čističek vod. Kraj nabízí podporu

Setkání se starosty v Květné
(16.4.2018)

Květná - V Květné nedaleko Poličky se v pátek odpoledne uskutečnila poslední zastávka hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického na cestě tímto regionem. Se starosty okolních obcí hovořil především o plánovaných investicích kraje v oblasti dopravní infrastruktury, ale také rozličných dotačních programech, ze kterých mohou starostové čerpat finanční prostředky na rozvoj svých obcí. Jednání s hejtmanem se zúčastnili starostové Benátek, Čisté, Chmelíku, Janova, Jedlové, Korouhve, Květné, Radiměře, Stašova, Strakova, Trstěnice a Vendolí.

 

Hejtman starosty v úvodu setkání seznámil s dotačními tituly kraje nejen v rámci letošního roku, ale především s výhledem do budoucna. „V letošním roce se dostáváme na rekordní podporu složek integrovaného záchranného systému, kam řadíme také dobrovolné hasiče. Celková podpora dosahuje 25 milionů korun. Postupně se nám podařilo dostat vybavení dobrovolných hasičů na takovou úroveň, že obce přestávají žádat o příspěvky na dopravní automobily. Je to mimo jiné z důvodu pokračování dotačního titulu Hasičského záchranného sboru, kde se podílíme na pořízení cisternové automobilové stříkačky částkou 300 tisíc korun na jednoho žadatele. V letošním roce jsme se v tomto programu dostali na spoluúčast řádově 12 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický a vyjmenoval některé další dotační programy jako například Program obnovy venkovy, dotace na sport, cestovní ruch či kulturu. „Řádově se v letošním roce pohybujeme na hranici 200 milionů korun na různé dotační tituly kraje. Tuto částku chceme i v příštích letech zachovat na stejné úrovni. Případně budeme reagovat na zajímavé podněty, jako například nový dotační titul na úpravu pomníků připomínajících období první světové války,“ doplnil Netolický.

 

Jednou ze záležitostí, která starosty zajímala nejvíce, je budování kanalizací a čističek odpadních vod. „V minulosti jsme schválili přidělení finančních prostředků z programové dotace Rozvoj vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000 obyvatel pro zajištění odvádění a čištění odpadních vod v Pomezí, Radiměři, Vendolí a v Benátkách,“ uvedl hejtman Martin Netolický, kterého starostové seznámili s problémy, které je v rámci příprav potkávají. Posledním tématem setkání byla zimní údržba silnic v Pardubickém kraji.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.