Aktuality

Milník pro kulturu: Zakoupení budovy Winternitzových mlýnů jde do zastupitelstva

Milník pro kulturu: Zakoupení budovy Winternitzových mlýnů jde do zastupitelstva
(9.4.2018)

Pardubice – Projednání možnosti odkupu budovy Winternitzových automatických mlýnů pro budoucí sídlo Východočeské galerie předcházela složitá jednání. Poté, co pracovní skupina složená z představitelů všech stran  Zastupitelstva Pardubického kraje dojednala podmínky s majiteli památky, manželi Smetanovými, doporučila Rada Pardubického kraje připravené smlouvy zastupitelstvu ke schválení. To bude o tomto tématu jednat 17. dubna.

 

Členové pracovní skupiny, hejtman Martin Netolický (ČSSD), 1. náměstek hejtmana Roman Línek (KPK/KDU-ČSL), radní Hana Štěpánová (STAN), a zastupitelé Jan Procházka (ANO), Václav Snopek (KSČM) a Magda Křivanová (ODS) se sešli celkem na třech jednáních ze všemi zainteresovanými stranami i byli se podívat i na místě samotném. „Zastupitelstvo, které v prosinci loňského roku záměr nákupu budovy mlýnů 35 hlasů schválilo, nás pověřilo dojednáním férových podmínek, a to bylo hlavním cílem tohoto čtyřměsíčního období,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu, který skupinu řídil. „Vyžádali jsme si znalecké posudky i další potřebné podklady, hovořili jsme s majiteli, s projektantem i s ředitelkou Východočeské galerie,“ dodal.

 

„Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je pro Pardubický kraj velkou výzvou a zároveň unikátní příležitostí o to více, že jednáme o objektu z dílny Josefa Gočára, jehož stavby patří k vrcholům české moderní architektury. Těší mě, že jako krajští zastupitelé si většinově uvědomujeme památkovou, architektonickou i společenskou hodnotu tohoto díla, a proto věřím, že na dubnovém zasedání projekt schválíme," řekla Magda Křivanová, členka komise a zároveň předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči.

 

Budova mlýnů za 22,5 milionu korun

„Znalecký posudek stanovil tržní cenu poptávané budovy na 23,3 milionu korun, my jsme se s majitelem dohodli na ceně 22,5 milionu korun,“ konkretizoval finanční dohodu Roman Línek a pokračoval: „Tato dohoda zahrnuje i věcná břemena pro obě strany, která zajišťují například funkčnost inženýrských sítí, možnost příjezdu nákladního auta až k budově galerie nebo potřebná parkovací místa, která budou na pozemcích majitelů vytvořena,“ doplnil Línek.

 

Projekt dodá majitel

Součástí dohody je také odkoupení zpracované projektové dokumentace, kterou pro spolumajitele Mlýnů Lukáše Smetanu zpracovává architekt Petr Všetečka. Ta bude hotová do konce listopadu letošního roku a Pardubický kraj za ni zaplatí necelé dva miliony korun. „Vyšli jsme vstříc majiteli Mlýnů, který chtěl mít výslednou podobu budovy pod svou kontrolou a spolupracuje i s Východočeskou galerií. Zároveň nám to zkrátí celkovou přípravu stavby. V závěru roku bychom měli mít vše hotové k zahájení společného územního a stavebního řízení,“ vysvětlil Línek a pokračoval: „Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na 160 milionů korun + DPH, a z toho 100 milionů bychom měli využít z evropských projektů pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Rekonstrukce by pak mohla začít na sklonku roku 2019.“

 

Dotace kraje do areálu Mlýnů

Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj koupí hlavní budovy Národní kulturní památky Winternitzových mlýnů vstupuje na území požívající zvláštní ochrany a nemůže z něj tento objekt jen tak vydělit, navrhuje kraj podílet se na úpravách parteru Winternitzových automatických mlýnů dotací ve výši 13,5 milionu korun. Tento projekt bude realizovat spolumajitel areálu Mlýnů, architekt Lukáš Smetana. Spočívá v  komplexní přeměně i některých zastavěných pozemků na kvalitní veřejný prostor, a to jak na nádvoří, tak i před hlavními budovami. Bude zahrnovat i demolice nevhodných objektů a výsledná podoba bude s krajem konzultována.

 

Splácení dluhu pro kulturu v kraji

Roman Línek, který se po návrhu tří architektů stal iniciátorem celého projektu, vidí v jeho dotažení do konce splacení určitého dluhu pro kulturu v kraji: „Návrh na moderní výtvarnou galerii jsme měli na stole už na začátku tisíciletí, ale nakonec to nedopadlo, což je z dnešního hlediska možná dobře. Souhra nečekaných okolností nás dovedla k renomovaným architektům Pleskotovi, Lábusovi a Všetečkovi a posléze také k architektu Josefu Gočárovi a jeho ojedinělé budově v areálu Winternitzových mlýnů. Okolnosti do sebe zapadají, pomůžeme vzkřísit brownfield na úžasném místě a umělecká galerie spolu s celým areálem této národní kulturní památky vytvoří jednu z dominant nového zlatého trojúhelníku, který spojí mlýnský ostrov se zámkem a renesančním náměstím.“

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.