Aktuality

V TECHNOhrátkách ve Vysokém Mýtě zasvětili školáci sv. Valentýna kráse strojírenských oborů

TECHNOhrátky ve Vysokém Mýtě
(14.2.2018)

Vysoké Mýto – Ačkoliv na počátku to byla pro většinu účastníků TECHNOhrátek Pardubického kraje velká neznámá, na konci z toho u mnohých vznikla láska na první pohled. Den sv. Valentýna zasvětili návštěvě Střední integrované školy technické Vysoké Mýto, která na ně dýchla plnou krásou strojírenských oborů. Speciální pracoviště automechaniků, karosářů, zámečníků, autolakýrníků, čalouníků či opravářů zemědělských strojů jim nabídla atraktivní činnosti i zajímavé soutěžní úkoly.

 

Zatímco pátý ročník TECHNOhrátek končil loni v listopadu ve VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, letošní, šestý symbolicky zahajoval jen o pár stovek metrů dál v ISŠ technické Vysoké Mýto.

 

„Tato škola má bohatou tradici ve výchově kvalitních odborníků. Každý, kdo si vybere některý z vyučovaných oborů, má jistotu, že významné firmy z města a okolí o ně už od 3. ročníku budou velice usilovat. O dobrou perspektivu se tak rozhodně nemusí obávat,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

 

Průmyslový charakter Vysokého Mýta i jeho strojírenskou tradici potvrdil 135 žákům z devíti základních škol také jeho starosta František Jiraský. Ve městě mj. sídlí společnost Iveco Czech Republic, jeden z největších zaměstnavatelů v Pardubickém kraji. „Poptávka po technických oborech je tak vysoká, že naše firma je schopná zaměstnat každoročně všechny absolventy učebních i maturitních oborů,“ řekl zástupce společnosti Iveco Miloš Huryta.

 

Nováčkovi se akce líbila

 

Na aktéry TECHNOhrátek čekaly na šesti speciálních pracovištích zajímavé aktivity, které jim přiblížily zákulisí jednotlivých oborů. Velkou výhodou bylo, že se téměř všechny odehrávaly v prostorné dílenské hale, takže časové prodlevy žáků při přesunech byly minimální.

 

„Na stanovišti strojních mechaniků prováděli demontáž a následnou montáž šroubového spojení, v automechanické dílně si vyzkoušeli výměnu pneumatiky u osobního automobilu na čas a na karosářském pracovišti je čekalo rovnání nosníku podle rovnacího rámu. V autolakovně se stříkaly šablony, v čalounické dílně zase třídili materiál a seznamovali se s nástroji. Poslední stanoviště se zaměřilo na představení oboru čalouník, který vyučuje škola jako jediný v Pardubickém kraji,“ popsal činností manažer projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.

 

Mimochodem – účastníci však museli prokázat nejen šikovnost rukou a znalosti z techniky, ale v oboru opravář zemědělských strojů prokazovali rozeznáváním zemědělských plodin i své přírodopisné znalosti.

 

Úplným nováčkem akce a celkově 103. základní školou, která se do projektu v jeho historii zapojila, byla osmnáctičlenná výprava Základní školy U školek z Litomyšle. „Chlapcům se TECHNOhrátky velice líbily, především je zaujal obor automechanik. Ocenili, že si mohli činnosti vlastnoručně vyzkoušet, neboť v současné době chybí ve většině škol pracovní vyučování,“ svěřil se s dojmy učitel matematiky a informatiky Mojmír Bogdan.

 

Prezentace dvou firem

 

TECHNOhrátky pokračovaly také ve spolupráce se zaměstnavateli Součástí akce byla prezentace dvou firem – Iveco Czech Republic a Brück AM Zámrsk. Školáci se seznámili s výrobním programem obou společností, nabídkou pracovních pozic nebo možnostmi firemních stipendií.

 

Také v 6. ročníku TECHNOhrátek představovaly hlavní soutěžní motivaci účastníků velké ovocné dorty. V kategorii manuálních aktivit zvítězilo s velkým náskokem družstvo Základní školy J. A. Komenského z Brandýsa nad Orlicí. Ve vědomostní soutěži Hej Ty, víš to?“ vyhráli žáci Masarykovy základní školy Polička. Množství nejrůznějších dílčích cen však obdrželi všichni aktéři v pořadí 62. zastavení TECHNOhrátek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.