Aktuality

Téměř 40 ředitelů středních škol a školských zařízení v kraji čeká obhajoba funkce

Porada ředitelů škol a školských zařízení na Seči (ilustrační foto)
(14.2.2018)

Pardubice - Stejně jako v celé řadě dalších regionů se také v Pardubickém kraji uskuteční v letošním roce konkurzní řízení na pozice ředitelů středních škol a školských zařízení, jejichž je kraj zřizovatelem. Pardubický kraj tak postupuje v souladu s platným školským zákonem, který zřizovatelům tuto možnost dává. Konkurzy na ředitele se v letošním roce týkají 39 středních škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálních škol v regionu.

 

„Již po krajských volbách v roce 2016 jsme předem avizovali, že v letošním roce využijeme našeho práva, které nám dává školský zákon, a vyhlásíme konkurzy na ředitele škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálních škol v našem kraji. Jejich vyhlášení v případě ředitelů, kterým k 31. července letošního roku končí šestileté funkční období, schválila krajská rada na svém letošním lednovém zasedání. Celkově se jedná o 39 škol a školských zařízení. Jedná se o největší skupinu ředitelů, jelikož ostatním budou jejich šestiletá funkční období končit různě podle toho, kdy do funkce nastoupili,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Většina škol se za posledních šest let i díky maximálnímu využití evropských dotací a zapojení krajského rozpočtu velmi zvedla. Konkurzy na ředitele jsou však zcela běžným postupem, který se uplatňuje také v dalších krajích,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Harmonogram rekonkurzů shrnul radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Počátkem března vyhlásíme jednotlivé konkurzy a následně zahájíme podávání přihlášek, což bude probíhat pravděpodobně až do 21. března. V dubnu se uskuteční první jednání konkurzních komisí, které posoudí, zda přihlášky vyhovují požadavkům. V průběhu května a června proběhne druhé jednání komisí. O vhodnosti, případně pořadí uchazečů rozhoduje komise po komplexním posouzení z hlediska přínosu pro činnost organizace, pro úroveň vzdělávání, výchovy a hospodaření, s přihlédnutím k předložené koncepci a výsledku řízeného rozhovoru,“ řekl Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.