Aktuality

Pardubický kraj připravuje archeodepozitář

Pardubický kraj připravuje archeodepozitář
(14.2.2018)

Pardubice – V bývalém školním zařízení v Ohrazenicích roste depozitární komplex kulturních institucí Pardubického kraje. Dalším dílkem do mozaiky bude archeodepozitář s pracovištěm Východočeského muzea v Pardubicích. Krajští radní nyní vybrali projektanta stavby.

 

„Na rozdíl od nové budovy depozitáře muzea, který se už buduje, jdeme v tomto případě do rekonstrukce stávající vedlejší budovy,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Tato 40 metrů dlouhá budova má tři patra a je částečně podsklepená. Počítáme tu s umístěním depozitáře archeologie a umývárny střepů, s konzervátorským pracovištěm a s pracovnami pro archeology a dokumentátory. Ti tu budou mít moderní sociální zařízení i výtah pro manipulaci s objemnými sbírkovými předměty.“

 

Stavba vyřeší problém s ukládáním archeologických nálezů z trasy D35 i z dalších míst kraje a také přesun některých obslužných pracovišť muzea z budovy pardubického zámku. Samotná rekonstrukce začne zřejmě na přelomu let 2019/20 a Pardubický kraj na ni chce čerpat evropské dotace.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.