Aktuality

Kraj pomůže Chvaleticím s řešením havarijní lávky přes Labe

Kraj pomůže Chvaleticím s řešením havarijní lávky přes Labe
(14.2.2018)

Chvaletice - Problematika lávky přes Labe byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se starostkou Chvaletic Blankou Zaklovou. Lávka spojuje město se sousední obcí Selmice. Koncem 80. let lávku postavil národní podnik Československá plavba labsko-oderská. Pravděpodobný současný majitel se k ní nehlásí a do její rekonstrukce neinvestuje. Hejtman se starostkou hovořil také o rekonstrukci silnic nižších tříd a místních komunikací či dotačním titulu na pořízení mobiliáře pro dětská dopravní hřiště.

 

„Lávka je jedinou spojnicí mezi Chvaleticemi a okolními obcemi. Nejbližší most přes Labe je až v Řečanech nad Labem nebo v Týnci nad Labem, a proto je lávka využívaná lidmi, kteří do města chodí na vlak nebo do školy a zaměstnání. Lávku využívají také cyklisté nebo pěší turisté. Současný vlastník nemá na údržbu lávky dle svého prohlášení peníze a čas od času provede drobné úpravy na vodovodní přípojce. Další investice bohužel neprovádí,“ uvedl hejtman Martin Netolický a navrhl další možný postup. „Jednou z variant je složené financování kraje a okolních měst a obcí, jejichž občané lávku využívají. V první fázi je však nutné udělat revizi a posudek současného stavu, aby bylo jasné, kolik finančních prostředků bude na opravu lávky potřeba. Můžeme také se společností jednat o bezúplatném převodu na město. V případě, že by byla lávka v majetku města, je možné řešit další postup. Všem zainteresovaným musí jít především o zajištění bezpečnosti občanů,“ řekl Netolický.

 

Ten se starostkou Zaklovou hovořil také o krajském dotačním programu na dětská dopravní hřiště či rekonstrukce místních komunikací. „V krajském dotačním titulu je pro žadatele na pořízení mobiliáře na dopravní hřiště připravena částka tři miliony korun. Jeden žadatel získá částku 100 až 200 tisíc korun. Žádosti bylo možné podávat do konce ledna. Předpokládám, že po letošním prvním ročníku budeme v tomto dotačním titulu pokračovat i v příštích letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.