Aktuality

Další krajská silnice se dočká rekonstrukce. Rozdíl v dokončení stavby je 45 dní

Ilustrační foto
(13.2.2018)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila výběr dodavatele na modernizaci silnice II/311 Nepomuky – Horní Čermná. Jedná se o další krajskou investici do silnic nižších tříd, která bude spolufinancována z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná cena dle projektové dokumentace činila více než 12 milionů korun bez DPH. Vítězný subjekt nabídl částku o téměř dva miliony korun nižší při době realizace stavby 95 dní.

 

„Postupně pokračujeme v zahajování zadávacích řízení na modernizace silnic nižších tříd, u kterých máme schválenou finanční spoluúčast z evropských fondů, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu. Tato modernizace naváže na rekonstrukce úseků Lanškroun – Nepomuky a Horní Čermná – Dolní Čermná, které jsme dokončili v letech 2013 a 2014,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nadále u dopravních staveb uplatňujeme druhé hodnotící kritérium pro výběr dodavatele a neřešíme tak při hodnocení nabídek pouze ekonomickou výhodnost, ale také termín dokončení stavby. V tomto případě nabídl vítězný dodavatel nejen nejnižší cenu, ale také dokončení stavby za 95 dní, zatímco nejdelší termín byl navržen na 140 dní. Znovu se tak ukazuje, že naše rozhodnutí bylo správné,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Důležitost rekonstrukce této silnice zdůrazňuje náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Jedná se o velmi důležitou spojnici Lanškrouna a Jablonného nad Orlicí. Tento konkrétní více jak kilometrový úsek není v současné době svým stavebně-technickým stavem vyhovující pro dopravní zátěž, která v území dlouhodobě je. Okraje silnice ztrácí pevnost a vozovka je na mnoha místech velmi poškozena, což zhoršuje také bezpečnost silničního provozu,“ sdělil Michal Kortyš. „Předání staveniště dodavateli je plánováno na nejpozději druhého dubna s tím, že do 14 dní od předání staveniště musí být zahájeny stavební práce. Dle předložené nabídky musí být dokončeny do 95 dní od předání a převzetí staveniště,“ doplnil náměstek hejtmana Michal Kortyš. 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.