Aktuality

Desná u Litomyšle připravuje opravu místní komunikace i rekonstrukci hasičské zbrojnice

Hejtman Martin Netolický se starostou Josefem Jebouskem
(12.2.2018)

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v pátek odpoledne obec Desná nedaleko Litomyšle. Se starostou obce Josefem Jebouskem a místostarostou Jaroslavem Kladivem hovořil především o rozvojových plánech obce včetně rekonstrukce místní komunikace za řádově pět milionů korun, podpoře sboru dobrovolných hasičů či dalších krajských dotačních programech.

 

„Obci ze za posledních několik let pod vedením pana starosty podařilo zlepšit vlastní hospodaření tak, aby mohla ze svých prostředků realizovat řadu důležitých investic. Jednou z nich je rekonstrukce místní komunikace za pět milionů korun, oprava cvičné dráhy pro požární útok či rekonstrukce požární zbrojnice pro zdejší hasiče, kteří spadají do kategorie JPO V. Hasiči jsou obecně v obci velmi aktivní a mají kolem 40 dětí, kteří se věnují požárnímu sportu. Na rekonstrukci zbrojnice získala obec dotaci od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 520 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj se již třetím rokem připojuje k tomuto národnímu dotačnímu titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic. Podíl kraje je v případě tohoto státního dotačního titulu cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Hejtman také se také zajímal o žádosti obce v dalších krajských dotačních programech. „Desná patří mezi aktivní obce a pro letošní rok požádala o dotaci ve výši 150 tisíc korun na pořízení územního plánu. V rámci tohoto programu mohou žádat pouze obce s počtem obyvatel do tří tisíc. V letošním roce jsme uvolnili pro tyto potřeby částku 2,85 milionu korun,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Obec Desná leží přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Litomyšle. Ráz krajiny je členitý, s dominantním údolím řeky Desná a s četnými lesíky, háji a stráněmi a rovinatou částí polí. Obec má převážně zemědělský charakter a žije zde přibližně 330 obyvatel. Obec nemá jednoznačné historické jádro. Starší statky jsou rozprostřeny převážně kolem silnice, chalupy jsou na jižním svahu k řece Desné. Podstatnou část obce zabírá obytná zástavba, z části ze starších objektů, doplněná výstavbou novou. Objekty občanské vybavenosti jsou umístěny většinou ve středu obce.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.