Aktuality

Nominaci krajiny hřebčína do UNESCO oficiálně podpořily místní obce

Nominaci krajiny hřebčína do UNESCO oficiálně podpořily místní obce
(12.1.2018)

Pardubice/Kladruby nad Labem – K nominaci Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO bylo dnes připojeno společné memorandum pěti starostek a starostů dotčených obcí. Po projednání v samosprávách obcí své podpisy připojili Lenka Gothardová za Kladruby nad Labem, Michaela Matoušková za Řečany nad Labem, Irena Burešová za Přelouč, Josef Veselý za Selmice a Jaroslav Trubač za Semín.

 

„Deklarovaná podpora místních občanů a samospráv je pro nominaci velmi důležitá a jsem rád, že ji starostové a starostky Radě památky vloni v prosinci sami navrhli. Nyní ji připojíme ke třem tisícům stran nominační dokumentace v angličtině, kterou ještě musí podepsat ministři kultury a zemědělství, a která musí být do 31. ledna odpoledne doručena do centrály UNESCO v Paříži,“ řekl předseda Rady památky Roman Línek.

 

Pardubický kraj jako vstřícný krok pro místní obce nechal zpracovat rozvojovou studii, která bude hotová začátkem února letošního roku. Zabývá se všemi možnými nárazníkovým body, které mohou vznikat prudkým zvýšením návštěvnosti oblasti. „Studie se bude veřejně projednávat s občany a bude výchozím bodem pro další rozvoj infrastruktury, a to jak pro cestovní ruch, tak pro život v tomto regionu. Z ní budou vycházet další investice kraje, obcí, ale třeba i soukromníků,“ uvedl Línek a pokračoval: „V Radě památky se kloníme také k možnosti nechat vypracovat takzvaný Plán ochrany památkové zóny, který by mohl pro občany zjednodušit některá jednání s úřady v chráněném území, protože by už předem přesně vymezil potřebné mantinely. Snažíme se poučit i ze zkušeností českých oblastí, které v UNESCO jsou, a které jsme spolu se starosty navštívili.“

 

Všichni zúčastnění věří, že pozitiva možného zapsání vysoce překročí možná negativa a berou tuto šanci jako historickou prestižní záležitost. To, že starostové našli společnou řeč s hřebčínem, krajskou samosprávou i ministerstvy, přináší nové příležitosti pro rozvoj celého regionu a v neposlední řadě i pro zachování vzácného chovu koní.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.