Aktuality

Nejen most ve Valech by měl přinést příští rok

Nejen most ve Valech by měl přinést příští rok
(7.12.2017)

Pardubice - Jak probíhala stavební sezóna v Pardubickém kraji v letošním roce? Co se plánuje na rok příští? To byla témata pracovního setkání zástupců institucí a firem působících v oblasti dopravy se zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Ti se na podobných setkáních pravidelně informují o aktuální situaci v dopravě.

 

„Na začátku roku nebylo jasné, jaké prostředky vůbec do oprav silnic půjdou. Nakonec Ministerstvo dopravy peníze uvolnilo,“  řekl v úvodu náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „V současné době se dokončuje zhruba 20 staveb, které budou letos předány do provozu. Další čtyři zůstanou rozpracovány do příštího roku. Na jejich dokončení v příštím roce bude převedena částka kolem 20 milionů korun z celkové hodnoty projektů ve výši 184 milionů. Práce jsou odloženy na příští rok z důvodu blížící se zimy a tím pádem hrozící nekvality provedené práce.“

 

Na problematiku financování oprav silnic navázal i vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ladislav Umbraun: „Letos se do oprav silnic investovalo kolem 600 milionů korun a je dobře, že ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) i v tomto roce na kraje nějakým způsobem pamatoval. Nedá se to však srovnat například s rokem 2015, kdy kraje od SFDI inkasovaly přes 4 miliardy korun, a do našich silnic jsme mohli investovat téměř miliardu.“

 

Novela stavebního zákona pomůže

 

Michal Kortyš přítomným také připomněl změny, které letošní rok přinesl v zadávání zakázek na rekonstrukce silnic. „O výběru dodavatele stavby nerozhoduje už pouze cena, ale i lhůta výstavby, z toho důvodu, aby se opravy příliš neprotahovaly. Vždy je důležité najít střed tak, aby byly spokojené všechny strany.“

 

Převážná část programu pak byla věnována stavu konkrétních staveb nebo přípravě projektů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „V rámci IROP máme připravené projekty na 35 silnic. Máme vytipovaných také 20 mostů, na které budeme dělat projektovou dokumentaci, abychom měli náhradu v případě, že by z nejrůznějších důvodů projekt na některou silnici nedopadl,“ řekl Kortyš. „U projektů IROP máme problémy s majetkoprávní přípravou, což by se však mělo zlepšit s novelou stavebního zákona. Doufáme, že by se v příštím roce mohlo stavět v daleko větší míře, než tomu bylo doposud,“ navázal na slova náměstka vedoucí odboru dopravy. Ten doplnil, že kromě IROP projektů kraj připravuje také například ve spolupráci s polskou Dolnoslezskou správou silnic a železnic modernizaci silnice v Boříkovicích na Králicku nebo obchvat Dašic a obchvat Rokytna a Býště.

 

Stav přípravy obchvatů komentoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) Miroslav Němec. „Obchvat Dašic i Rokytna a Býště jsou ve vysokém stupni rozpracování a příští rok by se na nich mohlo začít pracovat,“ uvedl Němec s tím, že na obchvat Dašic plynule naváže další připravovaná stavba, kterou je obchvat Zminného. „Obchvatem Dašic s napojením na D35 a obchvatem Zminného získá východní část Pardubic kvalitní napojení na evropskou silniční síť,“ řekl Miroslav Němec. Ředitel SÚS Pk na setkání zmínil mimo jiné například stavbu silnice od Vysokého Mýta na Choceň a Žamberk, která je největší stavbou za 1,2 miliardy korun a kterou v nedávné době schválila Centrální komise Ministerstva dopravy, nebo opravu mostu ve Valech. Tato stavba za zhruba 200 milionů korun, na které spolupracuje kraj s Ředitelstvím vodních cest, by měla začít v příštím roce. Modernizace se dočká i silnice II/358 z Litomyšle do České Třebové, částečná modernizace bude uskutečněna i na silnici II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.