Aktuality

Kraje a obce požadují po státu více peněz

Jednání Rady AKČR (ilustrační foto)
(6.12.2017)

Praha - Zástupci Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR jednali v úterý večer v Praze. Na pořadu jednání hejtmanů a starostů obcí a měst byla mimo jiné témata spojená s problematikou financování oprav silnic nižších tříd, systému národních dotací a příspěvků, novely zákona o střetu zájmů, požadavků na státní rozpočet pro rok 2018 či změn rozpočtového určení daní pro kraje. O společných prioritách krajů a obcí jednala předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová, místopředseda Jiří Běhounek a členové Rady Martin Netolický, Ivo Vondrák a Ladislav Okleštěk.

 

„Nadále trváme na tom, že i pro příští roky je nezbytné, aby kraje měly dlouhodobě zajištěné finanční prostředky na rekonstrukce silnic nižších tříd. Například v našem kraji máme deficit na silnicích nižších tříd okolo 15 miliard korun a jsem přesvědčený, že situace v ostatních krajích je obdobná, ne-li horší. Peníze, které nám v posledních třech letech poskytl stát, rozhodně nestačí na zajištění optimálního stavu silnic, ale společně s prostředky, které dáváme jako kraj z vlastních zdrojů nebo využijeme z evropských fondů, jsou pro nás nesmírně důležité. Mohli bychom se dostat do stavu, že bychom bez těchto prostředků museli uzavřít havarijní mosty, což by způsobilo velké problémy například při dopravní obslužnosti autobusovou dopravou,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Ten zmínil také společný postup obou asociací směrem k vládě. „Shodujeme se se Svazem měst a obcí, že je nutné požadavky směrem k vládě předkládat společně a dostat tyto požadavky do programového prohlášení. Na našem posledním jednání jsme jako definovali téměř sto požadavků, mezi které patří příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd, finance na platy v sociální oblasti či školství. Tyto požadavky předáváme Svazu měst a obcí, který je pro nás v území důležitým partnerem,“ řekl Netolický.

 

Zákon o střetu zájmů pouze pro uvolněné politiky

Rada Pardubického kraje se v minulém týdnu připojila k iniciativě na změnu zákona o střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která se dotýká veřejných funkcionářů na všech úrovních, zabývají se touto novelou také obě asociace. „Velký problém s kolegy spatřujeme především u neuvolněných funkcionářů. Již nyní dostáváme informace, že neuvolnění radní na obcích rezignují na své funkce. Proto musíme řešit, zda je ze zákona nevyjmout a nechat oznámení pouze na funkcionářích, kteří činnost vykonávají jako uvolnění. Například lidé pracující v bankovním sektoru mají často ve smlouvě mlčenlivost o svých majetkových poměrech. Rádi bychom také po vzoru soudců přesunuli poskytnuté informace z veřejné do neveřejné části,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

I národní dotace mohou přerozdělovat kraje

Dalším z projednávaných témat byla určitá forma regionalizace národních dotačních programů například na rekonstrukce místních komunikací, mateřských a základních škol. „Shodujeme se, že je nutné na krajské úrovni administrovat prostředky rozdělované na lokální projekty, protože kraje nejlépe znají potřeby ve svém regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň zmínil jeden konkrétní případ. „Kraje se před časem přihlásily k příspěvku na dotaci Ministerstva vnitra na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukce požárních zbrojnic dobrovolných hasičů. Navyšováním dotace ze strany státu se jako kraje dostáváme do rozpočtového tlaku, což je dlouhodobě neudržitelné. Musíme jednoznačně deklarovat, že máme určitý finanční strop, přes který není možné jít,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Více peněz do území. Pomoci může i změna ústavy

Hejtmané se zástupci Svazu měst a obcí řešili také otázku změny zákona o rozpočtovém určení daní, což by regionům zajistilo potřebné finanční prostředky. „Druhou variantou, která byla potvrzena podpisem společného prohlášení obou asociací, je změna ústavy spočívající v ustanovení, že převedení pravomocí na kraje a obce musí být doplněné přesunem finančních prostředků. Cílem AK ČR a SMO ČR je vyvolat jednání s premiérem o této změně,“ dodal k úternímu jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.