Aktuality

Stát připravuje projekt na zlepšení bezpečnosti mezinárodních letišť

Nový terminál Letiště Pardubice
(6.12.2017)

Pardubice - Zvýšení bezpečnosti mezinárodních letišť v České republice je cílem projektu, který postupně realizuje Ministerstvo vnitra České republiky. V současné době projekt probíhá na Letišti Václava Havla v Praze a postupně se bude rozšiřovat na další mezinárodní letiště. Kromě pardubického letiště se týká také Brna, Ostravy a Karlových Varů. O průběhu příprav jednal hejtman a předseda krajské bezpečnostní rady Martin Netolický.

 

„Vzhledem k tomu, že jsou letiště obecně brána jako jedno z rizikových míst v případě možných útoků, připravuje Ministerstvo vnitra ČR projekt, který sjednotí zabezpečovací systém mezinárodních letišť v zemi. Tento projekt v současné době funguje na nejexponovanějším českém letišti v Praze - Ruzyni. Na dalších čtyřech letištích, mezi něž patří i pardubické, bude realizován v nejbližší době. Pro nás je to jednoznačný signál směrem k zabezpečení celého regionu, a proto budu o projektu informovat na pátečním jednání také členy Bezpečnostní rady Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který bezpečnostní radě z titulu své funkce předsedá. „Řada bezpečnostních opatření již je v nově budovaném terminálu letiště. Je však nutné zjistit, zda a v jaké míře jsme v souladu s tímto projektem ministerstva. V průběhu příštího roku by měly být definované konkrétní požadavky na jednotlivá mezinárodní letiště. Dokončení a vyhodnocení projektu je dle ministerstva plánováno na rok 2020. Celý projekt je plně financován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

V rámci připravovaného projektu bude na každém letišti vybudován policejní systém na rozpoznávání obličejů. „Novinkou, se kterou se již nyní potkávají cestující na ruzyňském letišti, je terminál, který umožní pasažérům vstup do uzavřeného prostoru na palubní vstupenku a bude v kontaktu se systémem leteckých společností,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Vjezd do areálu letiště bude opatřen bránou na rozpoznávání SPZ, která umožní zjistit, zda vozidlo přijíždějící na letiště není kradené. Další novinkou, která však nebude návštěvníkům viditelná, je radiační monitoring zavazadel, který doplní dnes již standardní rentgen. V novém terminálu bude také vybudováno dohledové centrum pro policii, kde budou všechny získané informace vyhodnocovány.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.