Aktuality

Nový učební obor nabízí mlékařům perspektivu stabilního zaměstnání v moderním provozu

Nový učební obor nabízí mlékařům perspektivu stabilního zaměstnání v moderním provozu
(6.12.2017)

Hlinsko - Tradice výroby mléka sahající až do roku 1939, plně automatizovaný provoz vyžadující přesnou obsluhu, perspektiva zaměstnání a jistota solidního výdělku – to vše nabízí Mlékárna Hlinsko, a.s. Stejně jako řada dalších firem v České republice, potřebuje i tato společnost kvalifikované zaměstnance. Pardubický kraj se proto po dohodě s vedením firmy a městem rozhodl v minulém školním roce otevřít na hlineckém Gymnáziu Karla Václava Raise tříletý učební obor Výrobce potravin – Mlékař. Vzhledem ke krátkému času na propagaci nového oboru zahájili první ročník pouze tři žáci. Situace by se ale měla v příštím roce výrazně zlepšit, a to i s přispěním zaměstnavatele, který se již dnes snaží případné zájemce o studium motivovat prostřednictvím exkurzí žáků základních škol do provozu mlékárny nebo plánovanými dny otevřených dveří. V budoucnu chce žáky učebního oboru podporovat formou prospěchových a sociálních stipendií, příspěvků na ubytování, stravování a dopravu či bezplatným poskytováním pomůcek, například notebooků.

 

Učební obor má s gymnáziem společný jen název

 

„Nejen strojírenské podniky, ale také potravinářský průmysl se potýká s nedostatkem pracovníků v odborných profesích. Řada vzdělávacích institucí s tímto zaměřením zanikla, dostatek žáků nemá ani Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži. Vznik vzdělávací instituce přímo v Hlinsku, která by připravovala alespoň část zájemců o obor, se tedy přímo nabízel,“ říká vedoucí oddělení kvality hlinecké mlékárny Jitka Chrbolková, která žáky vyučuje odborným předmětům. Učni se podle ní rozhodně nemusejí ničeho obávat. „S gymnazisty mají společný jen název školy. Protože město nemělo žádné prostory, využilo nabídky kraje. Výuka sice probíhá na gymnáziu, ale podle rámcového vzdělávacího programu odborného učiliště,“ vysvětluje Jitka Chrbolková. Odborná příprava v rámci teoretického vyučování v prvním ročníku zahrnuje strojnictví a mlékárenskou technologii, vždy s týdenní dotací čtyř hodin. V dalším roce přibydou mikrobiologie a hodnocení kvality mléka. Vedle toho se žáci vzdělávají ve všeobecných předmětech, včetně dvou jazyků. Spolupráce s vedením gymnázia a s učiteli je pochopitelně nezbytná. „Jsme v denním kontaktu, minimálně jednou týdně s ročníkovou nebo třídní učitelkou probíráme tematické plány, abychom ulehčili práci žákům i nám samotným. Nutno zdůraznit, že obor se teprve rozjíždí a je to náročné pro obě strany,“ říká mistr odborného výcviku Luboš Pilař.

 

Žáci vykonávají praxi přímo ve firmě

 

Žáci jsou na praxi každý druhý týden, celkem tak absolvují 30 hodin týdně. „Za odvedenou práci dostávají peníze, ale především poznají všechny úseky výrobního procesu. Tento týden se například podíváme do laboratoře, kde se žáci seznámí s druhy testů mléka, řekneme si, čeho se vyvarovat v laboratoři či ve výrobě, aby se předešlo nežádoucí kontaminaci mléka. V tomto ohledu zde máme velmi dobré podmínky, žákům se snaží pomoct i zaměstnanci, kteří je zároveň motivují pro práci ve firmě,“ říká Luboš Pilař. „Praxe začíná v učebně, kde žáci získávají odborné znalosti. Sdělí se jim pracovní náplň dne, s jakou částí výroby se prakticky seznámí (v teorii se k tomu dostanou až později). V provozu tak již vědí, jak celý proces probíhá. Při pracovní činnosti si vyzkouší pracovní postupy. Po obědě se vracíme do učebny, kde si žáci zopakují, co během praxe viděli. Nemusí se tak učit doma, ale vše si zopakují ve škole,“ dodává Pilař. Absolvent Vyšší odborné školy potravinářské v Kroměříži působí v hlinecké mlékárně již třetím rokem, nyní na pozici mistra – vedoucího úseku tvarohárny. Vyslyšel přání firmy podílet se na přípravě budoucích mlékařů. Absolvoval kurz pedagogického minima akreditovaný ministerstvem školství a získal certifikát, který jej opravňuje k vedení odborné praxe. „Učit a předávat odborné znalosti a zkušenosti z výroby mě baví. Jakmile se počet žáků zvýší, budou muset nastoupit další pedagogové a mistři odborného výcviku. Bude-li to vyžadovat zákon o pedagogických pracovnících, budu si své pedagogické vzdělání dál rozšiřovat,“ plánuje mistr.

 

Stejně jako jeho kolegyně, snaží se v žácích vyvolat zájem o mlékárenský obor, který je sám o sobě velice rozmanitý. Mléko je podle něho velice žádaná, tvárná surovina. „Není to jen samotné mléko či smetana, ale celá řada dalších produktů. Vyrábíme také šlehačky, máslo, slazené a neslazené mléčné výrobky, kondenzované mléko, sušené mléko a tvaroh. Pracovní podmínky v potravinářském průmyslu a konkrétně v mlékárenství jsou velmi dobré, práce není fyzicky náročná, moderní čisté provozy jsou plně automatizované, vyžadující přesnou obsluhu,“ přibližuje provoz Luboš Pilař.

 

Absolventi učebního oboru budou mít možnost okamžitého nástupu do firmy

 

Zaměstnání v Mlékárně Hlinsko je opravdu perspektivní. Zaměstnanec zde má možnost postupného profesního růstu, z dispečera výroby se může stát mistr (vedoucí úseku) nebo laborant. „Zaměstnancům nabízíme práci v moderním provozu, na počítači řízených strojích s moderními zabezpečovacími prvky. Plánujeme další modernizaci obalové techniky. Fyzicky náročné práce výrazně ubylo. Naopak vyšší nároky jsou kladeny na obsluhu. Pracovníci jsou pravidelně jednou za dva roky proškolováni technology z dodavatelských firem,“ popisuje podmínky ve firmě výrobně-technický ředitel Ladislav Pekař a dodává: „Surovina se musí rychle zpracovávat, proto je nezbytný nepřetržitý provoz, a to včetně víkendů či svátků. Zajišťujeme standardní mzdové příplatky, a když se firmě daří, berou naši zaměstnanci odpovídající odměny. Nesmím zapomenout ani na zaměstnanecké benefity, jako jsou pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní a životní pojištění ve výši 2000 Kč měsíčně, závodní stravování v hodnotě 25 Kč za oběd.“

 

Mlékárenství má na Hlinecku dlouhou tradici a budoucnost. Nepochybně svoji budoucnost má také učební obor, který bude pro naše mlékárny připravovat skutečné odborníky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.