Aktuality

Podnikatelé z regionu mají cestu na čínský trh otevřenou. Kraj se bude prezentovat v provincii Jilin

Podnikatelé z regionu mají cestu na čínský trh otevřenou. Kraj se bude prezentovat v provincii Jilin
(6.12.2017)

Pardubice - Na pozvání náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše navštívili Pardubický kraj zástupci čínského regionu Jilin. Při setkání se členy krajské rady, zástupci Regionální rozvojové agentury a Krajské hospodářské komory se seznámili nejen se samotným regionem, ale diskutovali také o možné spolupráci v oblastech hospodářství, cestovního ruchu, dopravy či zdravotnictví.

 

Na úvod jednání seznámil hejtman zástupce provincie se základními údaji o Pardubickém kraji, jeho kompetencemi a hospodářstvím. Představil také současnou krajskou samosprávu a její priority v současném volebním období.

„Vztahy obou zemí jsou momentálně na velmi vysoké úrovni, a to především v ekonomické oblasti, ale postupně se rozvíjí také kulturní výměna či spolupráce ve školství či zemědělství. Řada českých krajů již v minulosti navázala paradiplomatické kontakty s čínskými regiony, což je jedním z cílů současné čínské velvyslankyně, která náš region navštívila v září letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Přestože Pardubický kraj patří mezi menší české regiony, má velmi bohatou průmyslovou tradici především v chemickém, elektrotechnickém a textilním odvětví. V roce 2014 jsme navíc byli magazínem fDi z finanční skupiny Financial Times označeni jako Region budoucnosti. Jsem přesvědčený, že můžeme jako krajská samospráva ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou sehrát roli při zprostředkování kontaktů v případě možných investic do našeho regionu ze strany čínských investorů, ale i co se týká vývozu, a to nejen z a do provincie Jilin. Proto oslovíme podnikatele, kteří se budou moci prezentovat na jednom z tradičních veletrhů, kterých se účastní firmy z celého světa,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že zástupci provincie nabídli kraji prezentaci nejen významných podnikatelských subjektů, ale také gastronomie a kultury přímo v regionu.

 

Nová hedvábná stezka propojí Čínu s Evropou

 

Náměstek hejtmana Michal Kortyš, který provincii na přelomu srpna a září navštívil, hovořil o možné spolupráci v oblasti osobní, ale i nákladní dopravy. „Hlavní železniční koridor, který našim krajem prochází, je součástí nové Hedvábné stezky a čínských plánů na vybudování logistického centra ve středních Čechách. Budeme jednat také o možném propojení pardubického letiště, a to nejen s provincií, ale Čínou obecně nejen v osobní, ale také nákladní dopravě. Díky naší poloze můžeme být také zajímavým zastavením pro čínské turisty na cestě mezi Prahou a Vídní,“ sdělil Michal Kortyš s tím, že v posledních dvou letech byly otevřeny tři nové letecké linky na trase Praha – Čína a očekává se zahájení provozu na dalších dvou linkách. Ten v rámci své cesty navštívil také jednu z četných průmyslových zón, ve kterých se vyrábí díly pro automobilový průmysl.

 

Zdravotnictví

 

Provincie Jilin je velmi významná také v oblasti medicíny a výroby léčiv. „Výrazným bohatství regionu jsou léčivé rostliny a postupy, které nachází využití v tradiční čínské medicíně. Myslím, že je dobré tedy více komunikovat i v oblasti medicíny, protože často jen předsudky alternativních léčebných postupů jsou v naší společnosti stále velké. Věřím, že nejen v této oblasti je nemalý prostor pro vzájemné lepší poznání, úroveň regionů je pro vzájemné lepší pochopení velmi dobrou příležitostí,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.