Aktuality

Třetí vlnu kotlíkových dotací kraj zvládl bez front. Druhou výzvu stále administruje

Ilustrační foto
(15.11.2017)

Pardubice - Úspěšně za sebou má Pardubický kraj třetí vlnu kotlíkových dotací. Podávání žádostí bylo zahájeno 31. října a z důvodu vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků předčasně ukončeno 6. listopadu.

 

„Ve třetí výzvě jsme vyšli z pozitivních zkušeností z ostatních krajů a vlastní podávání žádostí probíhalo poprvé elektronicky s následným doručením listinných žádostí včetně příloh na krajský úřad,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Chtěli jsme se tak vyhnout nedůstojnému čekání ve frontách a zároveň zajistit spravedlivé podmínky,“ dodal hejtman.

 

„Podávání žádostí bylo ukončeno 6. listopadu ve 12 hodin. K tomuto datu jsme přijali 1 028 žádostí v celkové hodnotě zhruba 105 milionů korun,“ uvedla radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. „Zároveň probíhá dokončování administrace kotlíkových dotací z druhé výzvy. Nyní například se čtyřmi příjemci, kteří dodatečně požádali o změnu typu nového pořizovaného zdroje tepla, bude uzavřen dodatek smlouvy,“ řekla radní Štěpánová a pokračovala: „Vzhledem k tomu, že nedočerpáním schválené výše dotace některými příjemci došlo k uvolnění prostředků, je možné uspokojit dalšího žadatele dle pořadí v zásobníku z druhé výzvy. Po potvrzení zájmu s ním bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.“

 

Případní neúspěšní žadatelé budou moci předložit žádost o kotlíkovou dotaci do příští výzvy, jejíž vyhlášení Pardubický kraj předpokládá v září příštího roku.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.