Aktuality

Město a kraj řešily letiště i autobusový terminál

Město a kraj řešily letiště i autobusový terminál
(14.11.2017)

Pardubice - V krajském městě se potkává krajský majetek s městským, ať už to je v dopravě, kultuře nebo zdravotnictví a školství. Právě proto je dobré záměry a projekty kraje a města synchronizovat a vzájemně posilovat ve prospěch občanů. K tomu směřují také pravidelná pracovní setkání obou rad. Na tom dnešním našli radní shodu nad řadou významných témat včetně například dokončení nového terminálu pardubického letiště.

 

Hostitelem bylo tentokrát město Pardubice, které je administrátorem Integrované teritoriální investice v Hradecko-pardubické aglomeraci. „Dotační platforma ITI je obrovskou příležitostí, jak realizovat projekty, na které by město ani kraj coby samostatní investoři neměly finanční krytí. Potěšující je, že vidíme shodu v projektech. Díky tomu máme šanci vyčerpat maximum alokovaných peněz,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát, který pravidelná pracovní setkání obou rad považuje za přínosná a inspirativní.

Dalšími tématy byly projekty v oblasti kultury, nadjezd na Kyjevské ulici a prodej areálu bývalé Tesly, vznik Nadačního fondu pro rozvoj Nemocnice Pardubice, příprava podnikatelského inkubátoru nebo plánovaný terminál B pro autobusovou dopravu.

 

„Vzhledem k tomu, že terminál bude využíván především pro regionální dopravu, jsme se už v minulosti přihlásili k tomu, že se na jeho financování budeme podílet. Zatím nebylo jasné, kdy dojde k jeho výstavbě, po dnešním jednání budeme počítat s uvolněním prostředků v rozpočtu na rok 2019,“ potvrdil hejtman Martin Netolický.

 

K závěru se blíží také výstavba nového letištního terminálu, od 19. listopadu začne přejímání jednotlivých částí stavby a ještě před vánočními svátky by mohl Úřad pro civilní letectví povolit zkušební provoz. „Prezentace stavu výstavby terminálu nás utvrdila, že se všechny předpokládané termíny dodrží a že nový terminál by měl začít odbavovat cestující začátkem nového roku. U staveb tohoto rozsahu bývají také běžné i vícenáklady. Ty jsou v tuto chvíli vyčísleny na zhruba deset milionů korun. Nesouvisejí však s chybou nebo opomenutím v původním projektu. Jsou způsobeny zcela objektivními důvody nebo třeba i změnou legislativy, které se projekt musel přizpůsobit,“ komentoval výstavbu nového letištního terminálu primátor Martin Charvát.

 

„Pardubický kraj v příštím roce vyrovná svůj podíl ve společnosti částkou 27,4 milionu korun a připraveny máme také necelé tři miliony na vzniklé vícenáklady,“ konstatoval hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.