Aktuality

Kraj pomůže zakarpatským horským záchranářům se satelitní navigací

Kraj pomůže zakarpatským horským záchranářům se satelitní navigací
(14.11.2017)

Pardubice - V červenci letošního roku Pardubický kraj dokončil projekt, který měl za cíl zvýšit akceschopnost Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, a to vytvořením účelových tematických map a zavedením navigační podpory v dané oblasti. Nyní krajští radní schválili další etapu této spolupráce.

 

Pardubický kraj v rámci dalšího projektu naučí horské záchranáře v Zakarpatské oblasti Ukrajiny využívat technologie GIS a GPS. „Cílem spolupráce bude proškolit určené osoby ze Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti v obsluze softwaru pro práci s geografickými daty a používání přístrojů satelitní navigace GPS,“ informoval hejtman Martin Netolický. „Dalším bodem pak bude zavedení systému takzvaných „bodů záchrany“ a jejich zřizování v horských a rozsáhlých lesních oblastech, což významně napomůže při záchraně zraněných a ztracených návštěvníků v řídce osídlených lokalitách,“ dodal hejtman Netolický s tím, že projekt by se měl realizovat od listopadu letošního roku do září 2018.

 

Darované přístroje pokryjí potřeby záchranářů

 

„Horským záchranářům na Ukrajině věnujeme 10 kusů přístrojů satelitní navigace GPSMAP 64s PRO s příslušenstvím v celkové pořizovací ceně do sto tisíc korun,“ informoval dále hejtman. Ten také uvedl, že přístroje budou využívány k vyhledávání osob, ke sběru dat pro nově vytvářený geografický informační systém a při řešení mimořádných událostí v terénu. „Navigace budou typově identické a tudíž kompatibilní s 15 kusy přístrojů, které jsme poskytli v předchozím projektu. Celkový počet 25 kusů přístrojů tak pokryje potřeby celé Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti,“ dodal Martin Netolický s tím, že finančně se na projektu budou podílet obě strany. Pardubický kraj pořídí přístroje GPS nebo zajistí tisky mapových kompozic, Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti zajistí pořízení počítačů pro provoz účelových softwarů a obstará podmínky pro školení.

 

První část projektu tvořila mapy

 

V první etapě spolupráce našeho regionu a horských záchranářů ze Zakarpatské oblasti, která probíhala od října 2016 do července 2017, nejprve odborníci z Pardubického kraje sesbírali data a následně je zpracovali v mapových programech. Ačkoli obě strany spolu komunikovaly především elektronicky, součástí projektu byly i dvě pracovní návštěvy na Ukrajině. „Účelem první návštěvy bylo nainstalovat vybraný software pro GIS a GPS. Na druhé návštěvě pak odborníci z Pardubického kraje učili horské záchranáře, jak používat špičkový přístroj satelitní navigace, který od kraje obdrželi darem v počtu patnácti kusů,“ řekl Josef Bidmon, zastupitel Pardubického kraje a předseda Výboru pro integrovaný záchranný systém.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.