Aktuality

O současném i budoucím stavu vzdělávání hovořili nejen radní tří krajů

O současném i budoucím stavu vzdělávání hovořili nejen radní tří krajů
(14.11.2017)

Hradec Králové - Pro zaměstnavatele, manažery, podnikatele, ředitele škol a zástupce veřejné správy bylo určené diskuzní odpoledne s názvem Vzdělávání pro zítřek, kterého se v minulém týdnu zúčastnil radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.

 

Vedle Bohumila Bernáška vystoupili se svými příspěvky také radní z dalších dvou krajů, kteří mají ve své gesci školství, tedy za Královéhradecký kraj Martina Berdychová a za Liberecký kraj Petr Tulpa. Diskuzním odpolednem prováděl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, která setkání uspořádala.

 

„V letošním školním roce mírně stoupl počet studentů na čtyřletých oborech s maturitou, naopak pozorujeme pokles žáků na tříletých oborech bez maturity. Méně žáků máme také na čtyřletých i víceletých gymnáziích,“ informoval přítomné o současném stavu školství v našem regionu radní Bernášek, podle kterého se trendy v jednotlivých krajích příliš neliší.

 

Bohumil Bernášek také představil příklady aktivit, které Pardubický kraj realizuje nejen v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. „Náš kraj dlouhodobě podporuje spolupráci škol a průmyslových firem. Jedná se například o odborné výcviky nebo praxe u zaměstnavatelů, stipendijní programy nebo stáže pedagogů. Odborníci z praxe se také účastní teoretické odborné přípravy nebo profilových část maturit. Zaměstnavatelé jsou zapojení tvorby školních vzdělávacích programů,“ řekl radní Bernášek a jako příklady dobré praxe uvedl spolupráci Středního odborného učiliště Svitavy s firmou Rehau, spolupráci Průmyslové střední školy Letohrad s firmou Schaeffler nebo partnerství Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se společností Bühler a Konzum.

 

V rámci diskuze se pak účastníci diskuze shodli, že průmyslová revoluce přináší změny na pracovním trhu a tím pádem nové požadavky na absolventy škol. Proto je třeba zvyšovat náročnost a kvalitu celé vzdělávací soustavy. Tomu může podle zástupců krajů, kteří se setkání zúčastnili, napomoci například sjednocení minimální úrovně úspěšnosti přijímacích zkoušek na střední školy.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.