Aktuality

Aktuální situaci ve školství řešili na třídenním semináři v Pardubickém kraji

Aktuální situaci ve školství řešili na třídenním semináři v Pardubickém kraji
(13.11.2017)

Ústí nad Orlicí - Předsedové základních odborových organizací, členové oblastních i krajských rad - ti všichni se setkali na třídenním vzdělávacím semináři, který na začátku listopadu hostil Sporthotel Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. Letošní ročník akce měl mezinárodní punc,  semináře se totiž zúčastnila slovenská delegace z Prešovského kraje v čele s Lubošem Kvašňákem, předsedou Rady OZ PŠaV SŠ a Z východoslovenského regionu.

 

V rámci čtvrtečního programu prezentovala aktuální informace Hana Štusáková, předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje, a také Markéta Seidlová, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Vystoupení Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, patřilo páteční dopoledne, během kterého se uskutečnilo také setkání s pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje - vedené radním pro školství panem Bohumilem Bernáškem. Během odpoledních seminářů došlo na prezentaci výzev v podání Milady Pelajové, ministerského rady MPSV. Se změnami ve financování regionálního školství poté seznámil přítomné náměstek MŠMT Václav Pícl a na oblast financování škol byl zaměřen příspěvek předsedkyně Krajské rady odborového svazu Královéhradeckého kraje Markéty Cermanové.

 

Závěrečný den semináře byl věnován v současnosti velmi sledované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Se svým příspěvkem vystoupil svazový inspektor BOZP Miroslav Werlik. Závěr třídenního setkání pak patřil Michalu Nerudovi, právníkovi naší krajské rady odborového svazu pracovníků školství Pardubického kraje.

 

Vzájemná informovanost a předání informací při takovém osobním setkání jistě přispívá k řešení aktuální situace ve školství.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.