Aktuality

Kraj plánuje v Moravské Třebové výstavbu nové stanice záchranné služby

Se zástupci společnosti OR hejtman debatoval problematiku eHealth a eGovernment
(10.11.2017)

Moravská Třebová - Výstavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v Moravské Třebové, střední školství a rekonstrukce silnic. To byla hlavní témata pátečního jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s vedením města v čele se starostou Milošem Izákem. V průběhu dne hejtman navštívil také firmu OR a moravskotřebovskou vojenskou školu, kde se uskutečnil vzpomínkový akt při příležitosti Dne válečných veteránů, který je každoročně připomínán 11. listopadu v souvislosti s podpisem mírové dohody, která na západní frontě ukončila boje 1. světové války.

 

„Většina výjezdových základen je dnes nových a na další již máme připravené projekty a vyčleněné finance v návrhu krajského rozpočtu. V Moravské Třebové se jedná o přemístění stanice z budovy polikliniky. Co se týká velikosti, tak naše představa odpovídá parametrům výjezdové stanice v Hlinsku. Náklady na výstavbu očekáváme okolo 12 milionů korun, avšak jedná se o první hrubý odhad. Město je myšlence velmi nakloněno, a proto jednáme o vhodném pozemku v majetku města. V příštím roce bychom připravili projekt a vyřešili majetkoprávní otázky včetně převodu pozemku na kraj. V roce 2019 bychom následně rádi zahájili stavbu samotnou,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

„Současné podmínky v budově polikliniky jsou již nevyhovující a dlouhodobé setrvání zde není možné. Pokud bude možnost uvažovat o přesunu, tak za naši organizaci toto vítám. Důležité je pro nás rychlé napojení na obchvatovou nebo páteřní komunikaci, což by nám usnadnilo a urychlilo výjezdovou dobu,“ řekl Igor Paar, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, který byl jednání také přítomen.

 

Jednotné zdravotnické informační systémy usnadňují práci lékařů

 

V rámci návštěvy města navštívil hejtman v doprovodu místostarosty Václava Mačáta společnost OR-CZ, která je dodavatelem komplexních informačních a komunikačních technologií a systémů. Se zástupci společnosti OR hejtman debatoval problematiku eHealth a eGovernment. „V současné době je v rámci zdravotnictví řada různých informačních systémů i v rámci jednoho zdravotnického zařízení. To samozřejmě zhoršuje možnost komunikace nejen v rámci nemocnice, ale i s ostatními subjekt,  jako jsou zdravotnické pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky. V momentě, kdy budou veškeré informace v rámci zdravotnických zařízení sdílené, je možné snížit také množství potřebného zdravotnického personálu při některých výkonech nebo při vizitách a konzultacích,“ uvedl hejtman Martin Netolický při návštěvě společnosti, která dodává zdravotnické informační systémy například pro Fakultní nemocnici v Motole.

 

Braňme odkaz zakladatelů našeho státu

 

Na závěr návštěvy města se hejtman v doprovodu starosty Miloše Izáka zúčastnil vzpomínkového aktu u příležitosti Dne válečných veteránů na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany. Hejtman v rámci svého projevu ke studentům školy apeloval na obranu základních hodnot, na kterých byl náš stát po konci 1. světové války vybudován. „V současné době sílí různé extrémní tendence ve společnosti, ze kterých mne často mrazí. Vzpomeňme si proto na T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M. R. Štefánika, díky jejichž úsilí byl náš stát vybudován. Právě prezident Masaryk kdysi řekl, že vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným,“ sdělil nastoupeným studentům hejtman Netolický.

 

Den válečných veteránů je každoročně připomínán 11. listopadu, což je den, kdy bylo v roce 1918 ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. V České republice se tento den znovu připomíná od roku 2001.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.