Aktuality

Solupráce firem a škol může fungovat i v zemědělství, říká hejtman

Studenti žamberecké školy ve společnosti Bühler
(21.10.2017)

Žamberk - Představení spolupráce Střední školy řemesel, obchodu a služeb v Žamberku s firmou Bühler a možnost aplikace na střední zemědělské školství v kraji. Hlavní cíl jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s předsedou ZD Sloupnice Jaroslavem Vaňousem a ředitelkou žamberské školy Zuzanou Pecháčkovou. Součástí jednání byla také návštěva společnosti Bühler, kde se zaučují mladí obráběči kovů.

 

„Chceme nastavit systém, který již velmi dobře funguje na některých technických školách také v zemědělském školství. Musíme se zcela vážně bavit o tom, jak začlenit zemědělské podniky do výuky. Současné krátké praxe podle mého názoru jednoznačně nestačí a nic nepřináší ani studentům, ani firmám. Spolupráci žamberské školy a Bühleru dávám za příklad, a proto jsme také tuto školu zvolili pro prezentaci toho, co by bylo možné dosáhnout také v oblasti zemědělství,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Je možné jednat například o otevření nového oboru, který bude požadován zemědělskými podniky na některé z našich škol, kde v současné době není. Také v Žamberku byl obor obráběč kovů otevřen na základě požadavku společnosti Bühler, která právě tuto profesi nejvíce postrádala. Dnes se jedná o velmi žádaný obor a na konci letošního školního roku bude mít první absolventy,“ řekl Netolický.

 

„Chceme se inspirovat, abychom zkusili vymyslet systém, který bude fungovat a umožní těsnější provázání krajských středních škol a zemědělských podniků. U nás již nyní funguje spolupráce například s litomyšlskou střední školou, kdy do našeho podniku dochází opraváři zemědělských strojů. Pro naše družstvo jsou v současné době zajímavé obory jako chovatel, pěstitel či mechanizátor,“ uvedl Jaroslav Vaňous, kterého ředitelka Zuzana Pecháčková detailně seznámila s detaily současné spolupráce s firmou Bühler. „V rámci smluvního vztahu mezi žáky a firmou neexistuje žádný závazek k nástupu do společnosti po dokončení studia. Firma samotná musí žáky přesvědčit, že ona je ta pravá pro jejich další pracovní dráhu. Firma také může nastavit stipendijní systém, příspěvky na stravu, ubytování či dopravu,“ sdělila ředitelka Zuzana Pecháčková.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.