Aktuality

Jaká bude role regionů v kohezní politice po roce 2020?

Jaká bude role regionů v kohezní politice po roce 2020?
(12.10.2017)

Brusel - V rámci týdne evropských institucí Open Days navštívili Brusel také zástupci Pardubického kraje. V Pražském domě, který je stálým bruselským sídlem hlavního města Praha, se například uskutečnilo jednání České národní delegace ve Výboru regionů. Stálým členem této poradní evropské instituce je 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Jako hosté se jednání zúčastnil také hejtman Martin Netolický a krajský zastupitel Oldřich Jedlička, kteří se v rámci pracovního programu setkali s řadou bruselských odborníků na kohezní politiku a čerpání evropských fondů. Tato problematika se zaměřením na pokračování kohezní politiky po roce 2020 byla hlavním tématem celé cesty.

 

„Nastavení čerpání evropských fondů po roce 2020 je jednoznačně záležitostí, kterou je nutné řešit již nyní, protože pokud nebudeme jako kraje aktivní, můžeme přijít o možnost rozhodovat si o prioritách čerpání. Jako Asociace krajů musíme sehrát klíčovou úlohu při jednáních o takzvané územní dimenzi, a proto jsme se rozhodli obnovit setkávání územních partnerů, mezi které patří například Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv či Spolek pro obnovu venkova a další. Musíme se snažit směřovat debatu tam, kam chtějí zástupci místních a krajských samospráv. Naším cílem je vytvořit integrované nástroje pro jednotlivé kraje (ITI pro kraje), což je z mého pohledu jednoznačně lepší variantou než současné situace, kdy jsou nositelem ITI aglomerace a koordinátorem záležitostí, které se týkají širšího okolí je magistrát, tedy v našem případě město Pardubice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

„Nyní můžeme debatovat o nastavení statistických NUTS II regionů v souvislosti s nastavením kohezní politiky tak, aby co nejvíce krajů spadalo do kategorie 75 procent HDP unie. Nicméně nyní ještě nevíme, zda toto kritérium bude stanoveno či jaká na něj bude kladena důležitost. Sama Evropská komise v tom stále nemá jasno. Jednou z variant je, že bude vytvořena jedna velká kohezní politika pro všechny bez ohledu na bohatý nebo chudý region,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

 

Chceme více financí na silniční infrastrukturu

 

Jednou z důležitých otázek v rámci čerpání evropských fondů po roce 2020 jsou finanční prostředky na modernizaci dopravní infrastruktury. „V současné době je možné pro čerpání zahrnout pouze silnice nižších tříd, které navazují na evropsky významné dopravní cesty. Pokud by se nám podařilo pro příští programové období zajistit, aby bylo možné čerpat na dopravní infrastrukturu i v periferních oblastech, pomohlo by nám to zaplnit bílá místa, která v současné době financujeme z krajského rozpočtu. Nedojde-li k dohodě s evropskými institucemi, bude muset celou tíži nákladů převzít stát,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že je nezbytně nutné řešit financování dopravní sítě jako celku. „Jakmile jednou budeme mít infrastrukturu, a to nejen dopravní, na úrovni Rakouska, budeme jako regiony více řešit obecná témata. Momentálně však máme přes 30 procent silnic druhé třídy v havarijním stavu, u silnic třetích tříd je to až 70 procent,“ řekl hejtman.

 

Ten také informoval zástupce DG REGIO či Stálého zastoupení ČR při EU o novince ve způsobu zadávání veřejných zakázek na modernizaci silnic. „Nově jsme vedle kritéria ceny, které bylo dlouhodobě jediným možný, zařadili také kritérium délky realizace celé stavby. Jsme totiž přesvědčeni, že je nutné tlačit stavební firmy do co největšího výkonu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování staveb. Evropská komise svým sdělením z 2. října dokonce tento přístup doporučila,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Popularita České republiky mezi Belgičany narůstá

 

Na závěr pracovního programu se delegace Pardubického kraje setkala s Tamarou Katuščák, která působí na Velvyslanectví České republiky v Bruselu. Mezi témata setkání patřila především ekonomická výměna mezi oběma státy, spolupráce na lokální a regionální úrovni nebo záležitosti cestovního ruchu. „Meziročně došlo k nárůstu belgických turistů v České republice o šest procent. Proto budeme chtít s ambasádou spolupracovat na propagaci našeho regionu při různých příležitostech,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal o aktuální politickou situaci v Belgii a rozdělení kompetencí mezí federální a regionální úrovní.

 

Program delegace Pardubického kraje v Bruselu

 

 • Jednání s Jaroslavem Strakou, administrátorem pro oblast dopravy z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a urbánní politiku (DG REGIO)
 • Účast na jednání České národní delegace ve Výboru regionů
 • Jednání s Jakubem Mazurem a Evou Srnovou, oddělení kohezní a finanční politiky na Stálém zastoupení České republiky při EU
 • Setkání s Michaelou Stahl, zástupkyní vedoucího oddělení pro Českou republiku a Slovensko na DG REGIO
 • Jednání s Tamarou Katuščák, obchodní radovou velvyslanectví České republiky v Belgii
 • Setkání s Tomášem Nejdlem, členem kabinetu eurokomisařky pro regionální politiku Coriny Cretu
  • Kontakty

   KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
   Komenského náměstí 125
   532 11 Pardubice
   tel: 466 026 111
   fax: 466 611 220
   posta@pardubickykraj.cz
   ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
   Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
   tel: 466 034 107
   fax: 466 034 109
   www.zzspak.cz
   zzspak@zzspak.cz
    
   KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
   Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
   tel: 974 561 111
   fax: 974561 228
   http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
   krp.pu@mvcr.cz
    
   HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
   Teplého 1526, 530 02 Pardubice
   tel: 950 570 111
   fax: 950 570 108
   www.hzspa.cz
   epodatelna@pak.izscr.cz
   SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
   Doubravice 98, 533 53 Pardubice
   tel: 466 052 711
   fax: 466 052 734
   www.suspk.cz
   info@suspk.cz

   KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

   PARDUBICKÉHO KRAJE
   Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
   tel: 466 052 338
   fax: 466 052 347
   www.khspce.cz
   sekretariat@khspce.cz

   KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
   Husova 1747, 530 03 Pardubice
   tel: 466 768 670
   fax: 466 263 101
   www.svscr.cz
   kvse@svscr.cz
   CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
   Palackého 2659, 530 02 Pardubice
   tel: 466 797 303
   fax: 466 797 320
   www.celnisprava.cz
   podatelna590000@cs.mfcr.cz
   (C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
   Implementation CMS by CZI.