Aktuality

Ve 3. čtvrtletí kraj dokončil stavby za 90 milionů, další přidali silničáři

Rehailitační bazén v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
(12.10.2017)

Pardubice – Radní Pardubického kraje na posledním zasedání Rady bilancovali dokončené, realizované a připravované stavby, u kterých je kraj investorem, za 3. čtvrtletí letošního roku.

 

„V tomto období jsme dokončili 9 staveb za téměř 90 milionů korun a zahájili jsme realizaci dalších 18 staveb v hodnotě 208 milionů korun,“ shrnul 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Dohromady se stavbami započatými už dříve se nyní pracuje na celkem 30 investicích Pardubického kraje s celkovými náklady 393 milionů korun. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek před výběrovými řízeními činila 512 milionů korun,“ dodal Línek.

 

„Investovat nám umožňuje proakivní krajský rozpočet, ve kterém je prioritou využít co nejvíce možných prostředků z Evropské unie. Vracíme tam také veškeré přebytky daní, které chceme proinvestovat na celém území kraje,“ konstatoval k tomuto tématu hejtman Martin Netolický.

 

„Největší dokončenou krajskou stavbou v uplynulém čtvrtletí byl rehabilitační bazén v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí za 35 milionů korun. Ten je nyní ve zkušebním provozu a myslím, že se opravdu povedl. V dalších zdravotnických zařízeních byly dokončeny výměny výtahů, sociálních zařízení nebo úpravy interiérů,“ informoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

Dvě významné stavby se uskutečnily v sociálních zařízeních. „Zásadní modernizace byla dokončena v Domově u fontány v Přelouči, kde žijí zejména senioři s demencí a Alzheimerovou chorobou. Nyní mají k dispozici jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Druhý projekt, rekonstrukci objektu Na Výsluní v Domově pod hradem Žampach, budeme teprve slavnostně otvírat. Nová specializovaná sociální pobytová služba bude určena pro děti a mladé dospělé s náročným chováním,“ vysvětlil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

U většiny investic se Pardubický kraj snaží využívat co nejvíce fondy Evropské unie. „Evropské peníze plynou zejména do modernizací silnic, pomáhají při obnově památek a staveb pro kulturní účely, plynou do transformace sociálních služeb a také do vybavení našich škol,“ konstatovala radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

 

„Z Evropské unie získáváme prostředky na vybavování odborných učeben, na laboratoře a dílny, bohužel se ale snižují příspěvky na realizaci úspor energie, na takzvané zateplování objektů, které řešíme stále ještě u mnoha našich škol. Tím pádem se zvyšují nároky na krajský rozpočet,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.

 

Členové Rady Pardubického kraje se také seznámili s připravovanými a realizovanými stavbami, které zajišťuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje v období 2017–2020. „Tady počítáme s financováním ze zdrojů Pardubického kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to jak na investice, tak i na opravy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „V současné době je dokončeno osm projektů v hodnotě stavebních prací 954 milionů korun z programu IROP. Dalších 400 milionů korun je možno realizovat přes připravené projekty na správě silnic v roce 2018. Jsou to např. rekonstrukce mostů v Podlíšťanech, Sobkovicích, v Pastvinách, v Jablonném nad Orlicí a v Uhersku, dále rekonstrukce silnice I/366 u Svitav, okružní křižovatka v Černé za Bory a opěrná zeď v Osíku, které jsou buď připraveny, nebo již dokončeny. Dalších 13 staveb by mělo být hotovo ještě letos.“

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.