Aktuality

V kraji startují ZDRAVOhrátky – nový projekt na podporu středních zdravotnických škol

V Pardubickém kraji startují ZDRAVOhrátky – nový projekt na podporu středních zdravotnických škol
(6.10.2017)

Pardubice - Po vzoru úspěšných TECHNOhrátek, které už pátým rokem motivují žáky základních škol k volbě studia technických a odborných oborů, se Pardubický kraj rozhodl podpořit podobnou aktivitou také své střední zdravotnické školy. Projekt nazvaný ZDRAVOhrátky letos postupně navštíví v období října až prosince zdravotnické školy v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Na akcích žáky 8. a 9. tříd opět osloví zábavnou a soutěžní formou.

 

České zdravotnictví trápí dlouhodobě nedostatek zdravotních sester a další středního zdravotnického personálu – podle aktuálních statistických údajů v celé České republice chybí 3 300 sester, z toho polovina v nemocnicích. Se stejným problémem se potýkají také všechna zdravotnická zařízení v Pardubickém kraji.

 

„Přestože v poslední době zájem o střední zdravotnické školy v regionu přece jen mírně narostl, rozhodli jsme se ho posílit propagačním projektem. ZDRAVOhrátky určitě zviditelní naše zdravotnické školy, osloví cíleně žáky, kteří se chtějí věnovat těmto oborům, a pomohou tuto problematiku prezentovat i na veřejnosti. Realizací projektu jsme na základě výsledku výběrového řízení pověřili organizátory TECHNOhrátek, s nimiž máme velice dobré zkušenosti,“ říká Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

 

Premiéra bude v Chrudimi

 

Premiéru ZDRAVOhrátek zažije 25. října Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, 15. listopadu projekt zamíří do Střední školy zdravotnické Svitavy, 29. listopadu do Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí a 13. prosince do Střední školy zdravotnické Pardubice. Jestliže v případě TECHNOhrátek dosahuje obvyklá účast minimálně 130 žáků, do zdravotnických škol jich však kvůli kapacitě zamíří necelá polovina.

 

„Název ZDRAVOhrátky jsme po delší diskusi nakonec zvolili záměrně, neboť kromě odkazu na své zaměření také symbolicky propojuje dlouhodobé aktivity Pardubického kraje v podpoře odborného vzdělávání. V rámci speciálních akcí v každé střední zdravotnické škole představíme zábavnou, hravou a interaktivní formou přímo v učebnách a laboratořích vyučované obory. Děti čekají manuální činnosti i vědomostní kvíz. Žáky na akce z jednotlivých regionů přivezou autobusy zdarma, ale právě logistické zvládnutí dopravy představuje jeden z nejnáročnějších úkolů – budeme vybírat pouze vážné zájemce, a ti jsou ve většině základních škol jen dva nebo tři,“ uvádí Vladimír Zemánek, manažer projektu ZDRAVOhrátky.

 

Zapojí se i další instituce

 

Organizátoři projektu počítají se zapojením a podporou dalších institucí – místních samospráv, Nemocnice Pardubického kraje, Českého červeného kříže, zdravotních pojišťoven, místních samospráv či Úřadu práce. V průběhu akcí se počítá také s prezentacemi zástupců nemocnic, lékařů a dalších odborníků.

 

ZDRAVOhrátky mají své logo, sekci na Školském portálu Pardubického kraje a také vlastní facebookový profil. Součástí projektu je také dlouhodobá soutěž určená žákům středních zdravotnických škol. Jejich úkolem je vytvořit krátkou originální a vtipnou videoreportáž s názvem Představ svou školu.

 

Více informací o projektu ZDRAVOhrátky na www.klickevzdelani.cz/zdravohratky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.