Aktuality

Kraj proplácí zdravotnickým zařízením dotaci na zvýšení platů sester u lůžek

Kraj proplácí zdravotnickým zařízením dotaci na zvýšení platů sester u lůžek
(14.9.2017)

Pardubice - Na konci pololetí letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví dotační program, který má napomoci lepšímu finančnímu ohodnocení zdravotních sester v lůžkových zdravotnických zařízeních. Zdravotní sestry ve směnném provozu přitom v Pardubickém kraji na inkaso této dotace čekat nemusely, dostávají zde příplatek v hodnotě dvou tisíc korun již od 1. července. Pardubický kraj se mezi prvními do ministerského programu přihlásil a získal na toto navýšení mezd neinvestiční dotaci přesahující 20 milionů korun. Tu kraj nyní převede na své příspěvkové organizace, kterých se zvýšení mezd týká. Rozdělení prostředků schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém pondělním jednání.

 

„Řešili jsme problém, jak transformovat programovou dotaci Ministerstva zdravotnictví na reálné peníze, které získají poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče na našem území,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že Pardubický kraj se nakonec rozhodl pro nejrychlejší cestu individuálních žádostí. Všichni poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče v našem kraji tak byli včas informováni o možnosti požádat o dodatečné zdroje, což všichni učinili.

 

„Výplatu příspěvku zdravotním sestrám v lůžkových zařízeních jsme v našem kraji spustili hned od 1. července s tím, že z ministerské dotace bude vše do koruny našim zdravotnickým zařízením proplaceno. Potřebnou částku tedy nyní převádíme, a to nejen mezi všechny příspěvkové organizace zřizované Pardubickým krajem, kterých se dotace týkala, ale i další poskytovatele lůžkové zdravotní služby na území kraje,“ uvedl radní Valtr.

 

„Personální situace je jeden z nejpalčivějších problémů zdravotnictví. Zvýšení platů sester proto vítám a jsem rád, že v našem kraji podařilo vyčlenit finanční prostředky v nejkratším možném termínu s tím, že vyrovnání se zdravotnickými zařízeními za celé druhé pololetí právě probíhá,“ uzavřel Ladislav Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.