Aktuality

TECHNOhrátky jsou už pátým rokem úspěšnou inspirací řemesly

TECHNOhrátky jsou už pátým rokem úspěšnou inspirací řemesly
(14.9.2017)

Pardubice - Do podzimní části letošního, 5. ročníku vstoupily TECHNOhrátky ve středu 13. září ve Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. Nabídka atraktivních „oborů budoucnosti“ přilákala do největší střední školy v regionu více než 130 žáků z devíti základních škol. Do projektu, který úspěšně motivuje školáky k volbě technických a odborných profesí, se tak zapojilo už téměř 7 700 zájemců o obory z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, geodézie, gastronomie, služeb, zahradnictví a zemědělství.

 

„Potřebujeme mít zodpovědné vzdělávání, aby absolventi škol nacházeli kvalitní uplatnění a nezůstávali na Úřadu práce. Právě TECHNOhrátky považuji za pozitivní příklad Pardubického kraje v podpoře technického a odborného vzdělávání. Tento projekt je pro děti důležitý, neboť jen málokteré z nich ví, co vlastně dělají jeho rodiče. Chtěli bychom tuto aktivitu prezentovat také v rámci České národní koalice pro digitální pracovní místa a inspirovat i ostatní kraje,“ uvádí náměstek ministerstva školství Jaroslav Fidrmuc.

 

„Tímto projektem Pardubický kraj už pátým rokem oslovuje zájemce z řad žáků základních škol o technické a odborné vzdělávání. Mnohým z nich už také pomohl vybrat jejich ´obor´. Pardubický kraj je navíc spjatý s průmyslovou výrobou a potřebuje novou kvalifikovanou pracovní sílu. TECHNOhrátky umožňují školákům široký záběr pohledu na současné profese a jsou nepochybně přínosem v rozvoji pracovního trhu v našem regionu,“ připomíná Roman Línek, I. náměstek hejtmana Pardubického kraje.

 

Zatím 56 akcí se 101 základními školami

 

Za čtyři a půl roku zahrnuly TECHNOhrátky 56 speciálních akcí ve 25 vybraných středních odborných školách Pardubického kaje s prezentací 64 různých oborů. Zúčastnili se jich žáci 7. až 9. tříd ze 101 základních škol – 95 z Pardubického kraje, 3 z Olomouckého, 1 z Královéhradeckého a 1 ze Středočeského kraje. V květnu 2017 se navíc uskutečnila i mezinárodní premiéra, když na akci ve Středním odborném učilišti Králíky dorazila výprava školáků ze Samosprávného gymnázia č. 1 z Miedzylesie.

 

„TECHNOhrátky jsou jednou ze stěžejních aktivit Pardubického kraje na podporu technického a odborného vzdělávání. Žáci základních škol se nenásilnou a zajímavou formou seznamují s technickými a zemědělskými studijními obory, a to s velkým předstihem před podáním vlastní přihlášky na konkrétní školu. Skutečnost, že se do projektu dosud zapojilo 7 700 školáků, napovídá, že TECHNOhrátky děti baví a inspirují. Podle mého názoru se tento projekt také významně podílí na tom, že v Pardubickém kraji – bez ohledu na demografickou křivku – stoupá zájem žáků o čtyřleté studium na středních odborných školách a že se daří udržet i zájem o tříleté učební obory,“ hodnotí přínos TECHNOhrátek Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

 

Nikoliv naučit, ale představit

 

V průběhu jednotlivých zastavení není cílem organizátorů naučit žáky konkrétnímu řemeslu. Snaží se však, aby zvolili zajímavý a akční program, který formou her a soutěží představí dětem základy oboru a také napoví, zda je může v budoucnu bavit. Zájem základních škol o účast v TECHNOhrátkách je stále vysoký a zpravidla po dvou dnech se už musí uzavírat přihlášky, neboť z více než dvacítky zaregistrovaných škol lze uspokojit pouze třetinu.

 

„TECHNOhrátky podporují také zemědělské obory. Agrární komora už začíná připravovat podobné kroky v podpoře vzdělávání jako Hospodářská komora. Už nyní registrujeme prvky multioborového prolínání a velice brzy mohou vzniknout další obory. Velice důležitým krokem v tomto směru je však také efektivní propagace technických, odborných a zemědělských profesí,“ říká Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov.

 

Akce žáky motivují

 

Organizátoři projektu se na všech zapojených středních odborných školách stále častěji setkávají s žáky, kteří si své další studijní zaměření zvolili právě zásluhou TECHNOhrátek.

 

„Chodil jsem na Základní školu v Nasavrkách a v roce 2013 jsme se zúčastnili akce v Třemošnici. Nebyl jsem v té době úplně rozhodnutý, kam půjdu na střední školu, ale po TECHNOhrátkách jsem měl už jasno. Zaujala mě tam truhlárna a její vybavení. Vždycky mě totiž lákala práce se dřevem,“ vzpomíná Alexandr Hurskyj, žák 4. ročník oboru operatér dřevařské a nábytkářské výroby v SOŠ a SOU technickém Třemošnice.

 

Ani Radek Dec z Jablonného nad Orlicí nedá na TECHNOhrátky dopustit. Před dvěma lety se sice jeho základní škola akce v Králíkách nezúčastnila, ale společně s dalším spolužákem ho na ni přivezl jeho otec. „Všechna pracoviště jsme si sice prošli mimo soutěž, ale seznámili jsme se s dílnami, zázemím i mistry a rozhodování pak bylo rychlé. Utvrdil jsem se v tom, že je to dobrá volba,“ pochvaluje si Radek Dec, žák 2. ročníku opravář zemědělských strojů v SOU opravárenském Králíky.

 

„Technohrátkovské“ školy bodují

 

Důležitým efektem projektu TECHNOhrátky společně s dalšími aktivitami Pardubického kraje na podporu technického a odborného vzdělávání, jako jsou například učňovská soutěž ve stavebnictví Řemeslo/Skill nebo Mladý chemik, je skutečnost, že na středních odborných školách narůstá počet přihlášek do maturitních oborů. A přestože do středních škol zatím ještě nenastoupily silné populační ročníky, udržuje se rovněž zájem žáků o tříleté učební obory zhruba ve stejné výši.

 

„Konečná čísla přihlášených žáků budou k dispozici až v říjnu, ale pokud jde o letos podané zápisové lístky, tak největší nárůst vykazují obory vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem. Počet uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek do učebních oborů, se v porovnání s předešlým rokem téměř nezměnil. Mezi střední školy s největším nárůstem odevzdaných zápisových lístků patří Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice, VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová a SOU plynárenské Pardubice – tedy všechny, které jsou součástí TECHNOhrátek,“ potvrzuje Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

Další důkaz přínosu projektu naznačuje pohled na Top desítku středních odborných škol v Pardubickém kraji s největším počtem přihlášek ke vzdělávání v uplynulém školním roce 2016/2017, do níž se zařadilo hned sedm „technohrátkovských“ škol: SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice, VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, SŠ zahradnická a technická Litomyšl, Průmyslová SŠ Letohrad, SŠ potravinářství a služeb Pardubice i SPŠ Chrudim.

 

„Přidaná hodnota TECHNOhrátek však spočívá také v tom, že organizujeme odborné semináře kariérních a výchovných poradců nebo diskusní setkání zaměřená na problematiku technického či zemědělského vzdělávání v regionu. Právě v tomto roce se uskutečnil reprezentativní kulatý stůl, při němž odborníci ze základních i středních škol, profesních organizací, zemědělských podniků a Pardubického kraje diskutovali o tom, jak zvýšit zájem žáků o zemědělské profese,“ doplňuje Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

 

TECHNOhrátky v číslech

 

Počet akcí v roce 2017: 10

Počet akcí za 4,5 roku: 56

Celkový počet zapojených středních odborných škol: 25

Počet zúčastněných žáků v roce 2017: 1 394

Celkový počet zúčastněných žáků: 7 695

Rekordně obsazené akce:

o 180 žáků – SŠ automobilní Ústí nad Orlicí (2016)

o 174 žáků – SOŠ a SOU Polička (2017)

o 161 žáků – SOŠ a SOU Lanškroun (2017)

Nejvíce ovocných dortů za vítězství v soutěžích: 10 – ZŠ Chrast

 

Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.