Aktuality

Při obnově památek kraj doplňuje péči státu

Renesanční zámek v Moravské Třebové mohl při obnově využít i evropské dotace
(14.9.2017)

Pardubice - Rada Pardubického kraje schválila novou Koncepci podpory památkové péče na území Pardubického kraje na léta 2017–2020.  Ta navazuje na státní politiku památkové péče a doplňuje ji. Na území našeho kraje se nachází přibližně 2 200 nemovitých kulturních památek, 14 národních a jedna památka UNESCO.

 

„Pardubický kraj každoročně ze svého rozpočtu podpoří více než stovku akcí obnovy památek prostřednictvím dotací. Např. v roce 2016 uvolnil ze svého rozpočtu částku 13 milionů korun a vlastníci těchto objektů v kraji obdrželi ze státního rozpočtu částku přesahující 46 milionů. Velmi potěšující je stoupající tendence uvedených částek,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Koncepce mimo jiné předpokládá zachování dotačních titulů včetně finančních objemů (nebo jejich zvýšení), dále aktivní podíl kraje na tvorbě právních norem v oblasti památkové péče, zajišťování servisu informací pro vlastníky památek, zvyšování profesní způsobilosti odborných pracovníků, zvýšení vlivu samospráv obcí při obnově památek nebo větší spolupráci se subjekty v oblasti cestovního ruchu.

 

„Aktuální stav kulturních památek v kraji je velmi rozdílný: od památek ve výborné kondici, přes památky v optimálním stavu až po památky zchátralé nebo ohrožené. Jednou z častých příčin neutěšeného stavu je nevhodné využití nebo ztráta využití objektu,“ podotkl Línek a pokračoval: „Naši odborníci mohou vlastníkům kulturních památek pomoci při hledání cesty k údržbě, obnově i prezentaci kulturního dědictví. Na našich webových stránkách pak majitelé získají nejen informace o právech a povinnostech vlastníků kulturních památek, ale také o možnostech získání finančních prostředků na obnovu památkově chráněných nemovitostí. Složité bude změnit někdy neprávem akcentovaný negativní postoj veřejnosti k památkové péči. Lidé mají rádi památky, ale nemají rádi památkáře.“

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.