Aktuality

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni
(13.9.2017)

Pardubice/Choceň - Jak se žákům a především těm, kteří v minulém týdnu zasedli do školních lavic poprvé, líbí ve škole, se přijeli podívat hned do dvou základních škol v Chocni radní pro školství Bohumil Bernášek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Prvňáčky potěšili drobnými dárky na ZŠ M. Choceňského a ZŠ Svatopluka Čecha. Při příležitosti návštěvy si Bohumil Bernášek pohovořil s ředitelkami škol, mimo jiné také o tématu inkluze vzdělávání.

 

„Kraj je primárně zřizovatelem středních škol, základní školy ve většině případů zřizují obce. Se zřizovatelskou funkcí je zejména spojené financování provozu škol. Je pro mě ale vždy velmi přínosné poslechnout si, jaké radosti a starosti mají ředitelé a učitelé základních škol. Velká většina žáků ZŠ zamíří právě na krajské školy. Pro děti ze ZŠ pořádáme řadu zajímavých propagačních a soutěžních akcí. Jmenovat lze například TECHNOhrátky, AMAVET, Mladý chemik, SKILL a další,“ řekl na návštěvě Bohumil Bernášek. Dodal také, že kraj je vždy připraven pomoci základním školám poskytnout metodickou a poradenskou pomoc, například v oblasti ekonomické nebo právní.

 

Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.

 

Při rozhovoru s ředitelkami obou základních škol se zástupci kraje zajímali také o jejich zkušenosti se zaváděním školské inkluze. „Naše škola je inkluzivní již dlouhou dobu, musím však říci, že je to všeobecný problém. Souhlasím s inkluzí dětí, které mají smyslové či tělesné postižení, protože je oboustranně prospěšná. Inkluze dětí s mentálním postižením je však velmi náročná vzhledem k tomu, že tito žáci mají často upravené vzdělávací výstupy. Takové děti těžko zapadají do kolektivu a je to pak nekomfortní pro ně i pro ostatní žáky,“ řekla ředitelka ZŠ M. Choceňského Ilona Nováková, podle které školám v souvislosti s inkluzí také narůstá administrativa. „Ruku v ruce s inkluzí jde nárůst administrativy a s tím spojený nedostatek pracovních sil,“ dodala Ilona Nováková.

 

Podobný názor sdílí i ředitelka ZŠ Svatopluka Čecha Zdena Müllerová. „Na prvním stupni jsme ještě schopni inkluzi zvládat, čím jsou však děti starší, tím je to větší problém. Na to, abychom se mohli naplno věnovat dětem s postižením a nebylo to na úkor těch nadaných, nám chybí čas i finance,“ uvedla Zdena Müllerová s tím, že věčným problémem je také nedostatek asistentů, kteří by se o děti v hodinách starali.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.