Aktuality

Kostel ve Skutči patří k cenným památkám, s jejichž obnovou pomáhá i kraj

Kostel ve Skutči patří k  cenným památkám, s jejichž obnovou pomáhá i kraj
(13.9.2017)

Pardubice/Skuteč – Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči je rozdělena do několika etap, v té první se obnovuje výmalba kostela za tři čtvrtě milionu korun. Na financování se v rámci dotace bude podílet i Pardubický kraj.

 

„Kostel ve Skutči je významnou kulturní památkou z poloviny 14. století. Je využívám nejen církví, ale konají se tu i koncerty v rámci Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče či Noci kostelů. Proto jak Pardubický kraj, tak město Skuteč přispějí na restaurování výmalby částkou 300 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. Zbytek uhradí farnost ze svých prostředků.

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé zmiňován jako farní v listinách tehdejšího litomyšlského biskupství již v roce 1350, roku 1655 byl povýšen na děkanský. Jedná se o původně gotický, renesančně upravený kostel. Uvnitř je zachována renesanční pískovcová kazatelna s bohatou sochařskou výzdobou a renesanční kruchta, cínová křtitelnice z roku 1518, v části presbytáře byly objeveny pozdně gotické fresky. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu Petra Brandla z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Kostel několikrát vyhořel, po požáru v roce 1850 byla postavena nová střecha věže. Větší restaurátorské práce se uskutečnily v 19. století za dohledu architekta Františka Schmoranze. Po roce 2000 Pardubický kraj přispěl na opravu střechy a fasády kostela.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.