Aktuality

Pomáhají lidem vstát. Už 25 let

Pomáhají lidem vstát. Už 25 let
(13.9.2017)

Pardubice – Ve foyeru reálky na Krajském úřadu pardubického kraje najdou návštěvníci výstavu k 25. výročí od založení organizace SKP-CENTRUM. Ta seznamuje veřejnost se službami této obecně prospěšné společnosti zejména pro děti a rodiny, seniory a osoby bez přístřeší na fotografiích Tomáše Kubelky. Jedním z patronů výstavy se stal i radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

„Oceňuji rozsah všech náročných služeb, které SKP centrum poskytuje v několika lokalitách Pardubického kraji. Z právě skončeného jednání Zastupitelstva Pardubického kraje mohu oznámit, že se podařilo rozdělit veškeré na poslední chvíli navýšené dotace od státu tak, aby mohly být po letech zvýšeny platy a mzdy pracovníkům v sociálních službách, což mě nesmírně těší,“ uvedl v úvodu vernisáže krajský radní, který zároveň poděkoval zaměstnancům i vedení organizace za odvedenou kvalitu služeb.

 

Fotografie, jejichž autorem je pardubický fotograf Tomáš Kubelka, zobrazují činnost terénních, pobytových a ambulantních služeb. Dokumentují pracovníky i klienty v běžných situacích, bez jakéhokoli zásahu. Jejich prostřednictvím vstoupí diváci nejen do prostorů organizace, ale i do domácího a tedy přirozeného prostředí klientů. Tomášovi Kubelkovi se podařilo zachytit atmosféru při poskytování služeb bez narušení intimity klientů a jeho fotografie se často stávají více symboly než popisy.

 

Až do konce týdne bude výstava k vidění v přízemí a v 1. patře reálky, v dalších týdnech se přesune do Divišova divadla v Žamberku a do knihovny v Ústí nad Orlicí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.