Aktuality

Za první pololetí je Nemocnice Pardubického kraje v plusu

Za první pololetí je Nemocnice Pardubického kraje v plusu
(13.9.2017)

Pardubice - Za prvních šest měsíců letošního roku je akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje v zisku. V období od ledna do června je v plusu více než dvanácti milionů korun, což je ve srovnání s finančním plánem i  minulostí hospodářský výsledek výrazně nad očekáváním.

 

„Nemocnice Pardubického kraje za první pololetí letošního roku hospodařila se ziskem 12,2 milionu korun,“ informoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven uzavřená za výkony minulých let až v tomto období přinesla do výnosů prvního pololetí částku 10,6 milionu korun. Je však potřeba zdůraznit, že se jedná o číslo pouze za první půlrok a jde tedy jen o předběžný údaj. Je to však pozitivní projev toho, že se našim nemocnicím daří lépe,“ uvedl krajský radní Valtr.

 

„Pozitivní ekonomický výsledek nás těší. Je to odraz přísné regulace materiálové spotřeby, úspor v oblasti spotřeby energií, vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven a růstu tržeb v nemocničních lékárnách,“ řekl k výsledku za první pololetí generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Ve druhém pololetí se každoročně objevuje řada faktorů, které mají výrazný vliv na konečný hospodářský výsledek společnosti za daný rok,“ dodal Gottvald.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.