Aktuality

Zastupitelé schválili rozdělení i dodatečných dotací do sociálních služeb

Zastupitelé schválili rozdělení i dodatečných dotací do sociálních služeb
(12.9.2017)

Pardubice - V letošním roce dostanou pracovníci v sociálních službách konečně vyšší platy srovnatelné s ostatními profesemi. Zastupitelé Pardubického kraje projednali rozdělení navýšení dotací od státu, a to v souvislosti s navýšením platů v tomto i loňském roce.

 

Pardubický kraj obdržel v červenci z Ministerstva práce a sociálních věcí částku 61 755 tisíc korun na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nařízením vlády o navýšení platů, dle kterého se platy pracovníků v sociální oblasti zvýší o 23 procent. Toto dofinancování však nepokrývalo navýšení platů z roku 2016. Díky značnému úsilí krajů došlo k navýšení dotací i za toto období, a to jak na platy, tak i na mzdy, a proto se týká i nestátních neziskových organizací, církevních organizací a ostatních právních forem poskytovatelů sociálních služeb.

 

„Doufali jsme, že ministerstvo uvolní ještě další prostředky v zájmu zachování spravedlivého odměňování pracovníků v sociálních službách. Neboť v sociální oblasti je potřeba navyšovat jak platy, tak i mzdy, a zároveň je nutné tato navýšení pokrýt finančními prostředky,“ uvedl k situaci krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „I když k prohlášení o dalším dodatečném navýšení prostředků došlo teprve 1. září, tak na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 11. září jsme předložili návrh na rozdělení všech téměř 110 milionů korun, aby poskytovatelé služeb věděli, jaké dotace obdrží, a aby dle nich mohli navyšovat mzdy a platy svým pracovníkům,“ dodal radní Šotola.

 

V letošním roce tak na sociální služby pro Pardubický kraj bylo celkem vyčleněno téměř 583 milionů korun. To je sice nejvyšší částka od doby platnosti zákona o sociálních službách, nicméně několik let byli poskytovatelé kvůli nízkým dotacím nuceni držet mzdy na minimální úrovni a nedocházelo k žádnému nebo jen minimálnímu rozvoji sociálních služeb.

 

„Pro další období bude nezbytně nutné, aby návrh pro financování sociálních služeb do státního rozpočtu na rok 2018 zahrnoval veškeré letošní dotace a případné plánované zvyšování platů a mezd. Pracovníci v sociálních službách si zaslouží, aby měli jistotu nejen práce, ale také adekvátní odměny za vykonanou náročnou práci,“ řekl Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.