Aktuality

Debaty o trasování D35 musí skončit co nejdříve

Debaty o trasování D35 musí skončit co nejdříve
(10.8.2017)

Choceň - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v rámci svých pravidelných cest po regionu starosty Litomyšle a Chocně. Se starostou Litomyšle Radomilem Kašparem projednával záležitosti spojené s přesunem LDN z vily Klára do areálu Litomyšlské nemocnice a současnou debatu ohledně trasování dálnice D35 v okolí města. Dopravní tématika hrála hlavní roli také v Chocni, kde se starostou města Miroslavem Kučerou hovořil o rekonstrukci silnice směrem na Ústí nad Orlicí, ale také o nově připravovaném dotačním titulu kraje na vybavení dětských dopravních hřišť.

 

„Cílem všech, kteří se nyní pouštějí do debat ohledně možných dílčích změn v trasování dálnice D35 od Litomyšle dále na Mohelnici, musí být především ukončení těchto debat v co nejkratším termínu. Je nutné zamezit tomu, aby po realizaci prvních dvou úseků dálnice po Ostrov byla celá stavba zastavena. V zájmu celého regionu je, aby se stavba nedostávala do dalšího skluzu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, kterého starosta Kašpar informoval o dosavadním fungování úsekového měření rychlosti ve městě. „Řidiči si moc dobře uvědomují, že je tento systém velmi spolehlivý, proto se dle pana starosty situace ve městě velmi zlepšila a řidiči si dávají na svou rychlost pozor,“ řekl hejtman.

 

LDN se z vily Klára odstěhuje příští rok na jaře

„Oproti původnímu investičnímu záměru se nám podařilo zahájit nezbytné úpravy interního oddělení, do kterého se léčebna dlouhodobě nemocných z vily Klára přestěhuje, o tři měsíce dříve. Celá stavba by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku a následně bude možné LDN z vily přestěhovat. Celý projekt, jehož cena byla dle projektové dokumentace 17,5 milionu korun, se nám podařilo vysoutěžit za částku 12,7 milionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Samozřejmě zároveň s tímto přesunem musíme přemýšlet, jak s touto vilou, nacházející se v bezprostřední blízkosti Klášterních zahrad, naložíme. Jednou z variant je i jednání s městem, avšak na jakékoliv závěry je nyní příliš brzy. Jisté však je, že chceme s tímto majetkem zacházet jako řádný hospodář a zajistit jeho další využití a rozvoj,“ sdělil hejtman.

 

Kraj by mohl Chocni přispět na dopravní hřiště

Pardubický kraj uvažuje o vytvoření nového dotačního titulu, který by mohl obcím přispět na vybavení pro dětská dopravní hřiště. Jedním z žadatelů by se mohlo stát i město Choceň. „V současné době nemáme na tento dotační titul vyčleněnou a pevně určenou částku. Dohodli jsme se však s kolegou Michalem Kortyšem, že bychom v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a BESIPem připravili dotační titul, který by umožnil žadatelům získat prostředky na nákup vybavení pro dopravní hřiště, protože je důležité, aby děti měly možnost se ve svém bydlišti seznamovat s pravidly silničního provozu a pohybu v něm,“ řekl hejtman, který starostu města seznámil také s aktuálním stavem rekonstrukce silnice z Chocně na Ústí nad Orlicí.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.