Aktuality

Logo i významné osobnosti. Kraj má novou Tvář

Logo i významné osobnosti. Kraj má novou Tvář
(9.8.2017)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání navrhla aktualizovanou verzi dokumentu Tvář Pardubického kraje. Od poslední novelizace koncem prosince 2015 zavedl Pardubický kraj novou tradici udílení ocenění kraje a schválil nové logo. Ve spolupráci s kulturními institucemi a výborem pro kulturu a památkovou péči je v nové verzi také doplněn seznam významných osobností kraje, mezi které patří například bratři Vokolkovi, Alfréd Bartoš či Gustav Habrman.

 

„Kromě záležitostí technického charakteru, mezi které patří zařazení nového krajského loga či přesné definování ocenění Pardubického kraje, které jsme letos udělili již počtvrté, je nejdůležitějším bodem rozšíření seznamu významných osobností našeho regionu. Celkem rozšiřujeme seznam o deset jmen,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Významné osobnosti nově zařazené do dokumentu Tvář Pardubického kraje

„Mezi nejvýznamnější a nejznámější patří například bývalý ministerský předseda a ministr obrany meziválečného Československa František Udržal, který je rodákem z Dolní Rovně. Širší veřejnosti je znám také velitel výsadkové skupiny Silver A Alfréd Bartoš nebo karosář a designér Josef Sodomka z Vysokého Mýta,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

 

Bratři Vokolkovi

Tiskař a nakladatel Vlastimil (1903–1985), výtvarník Vojmír (1910–2001) a spisovatel Vladimír (1913–1988) založili v Pardubicích vlastní edici Lis tří bratří. Patřili k umělecké avantgardě 1. republiky, jejich tvorba však byla v 50. letech 20. století násilně potlačena a doznala plné rehabilitace až v roce 1989.

 

Václav Boštík (1913–2005)

Český malíř, grafik a ilustrátor, představitel poválečné abstrakce. Spoluautor památníku holokaustu v Praze.

 

Zdeněk Kopal (1914–1993)

Nejvýznamnější český astronom 20. století. Světová autorita ve výzkumu zákrytových dvojhvězd. V rámci programu NASA se podílel na přípravách letů člověka na Měsíc.

 

Jiří Gruša (1938–2011)

Český básník, prozaik, překladatel, literární kritik, diplomat a politik. Působil mimo jiné jako prezident mezinárodního PEN klubu a velvyslanec České republiky v Německu a Rakousku.

 

Josef Sodomka ml. (1904–1965)

Designer, karosář a podnikatel. Tvůrce a výrobce světoznámých karoserií, továrník a zakladatel stylistické karosářské školy.

 

František Hamza (1868–1930)

Český lékař, hygienik, propagátor ergoterapie a spisovatel. Je zakladatelem Hamzovy dětské léčebny v Luži. Působil mimo jiné jako poradce srbského ministerstva zdravotnictví. Je spoluzakladatelem Masarykovy ligy proti TBC.

 

Gustav Habrman (1864–1932)

Československý politik, poslanec a senátor. Ministr vlád Československé republiky, první československý ministr školství, spoluzakladatel vzdělávací soustavy v nové republice.

 

František Udržal (1866–1938)

Český politik, poslanec a senátor. Meziválečný československý ministerský předseda a ministr národní obrany. Nejprve se podílel na činnosti mladočeské strany, později České strany agrární.

 

Alfréd Bartoš (1916–1942)

Příslušník československého protinacistického odboje za 2. světové války. V letech 1941 až 1942 velitel výsadkové skupiny Silver A, která mimo jiné spolupracovala se skupinou Anthropoid při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

 

Václav Koukal (1912–1980)

Český dopravní a stíhací pilot. Během druhé světové války se zúčastnil bitvy o Británii. Politicky a morálně byl rehabilitován až po listopadu 1989, kdy byl také in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.

 

Ocenění Pardubického kraje je udělováno každoročně od roku 2014 významným osobnostem nebo právnickým osobám, které jsou spjaté s regionem prostřednictvím dvou cen a jedné medaile. Nositele cen nominuje veřejnost a udělení schvaluje Zastupitelstvo Pardubického kraje. Cena za zásluhy o Pardubický kraj je určena osobnostem, kolektivům nebo organizacím za mimořádnou činnost pro rozvoj kraje a za zásluhy o kraj. Cena Michala Rabase za záchranu je určena osobnostem, kolektivům nebo organizacím za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy v oblasti záchrany života, zdraví nebo jiných významných hodnot. Medaile hejtmana Pardubického kraje je udělována hejtmanem Pardubického kraje vybraným osobnostem za jejich zásluhy v oblasti propagace kraje nebo významným hostům při jejich návštěvě našeho regionu.

Aktualizovaný dokument Tvář Pardubického kraje musí ještě schválit zastupitelé na svém zářijovém zasedání.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.