Aktuality

Na méně vytížených autobusových linkách uvažujeme o zavedení mikrobusů, říká hejtman Netolický

Na méně vytížených autobusových linkách uvažujeme o zavedení mikrobusů, říká hejtman Netolický
(9.8.2017)

Pardubice/Jihlava - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý v Jihlavě sídlo společnosti ICOM transport a.s., která patří mezi největší autobusové dopravce v zemi. Hejtman se po jarních jednáních o nárůstu platů řidičů autobusů zajímal především o současný stav a vývoj mezd, ale také o další směřování společnosti a její působení v Pardubickém kraji, kde prostřednictvím ČSAD Ústí nad Orlicí zajišťuje více jak 13 milionů autobusových kilometrů ročně. Jednou z možných novinek v oblasti dopravní obslužnosti je například zavedení mikrobusů na méně vytížených linkách či v nočních hodinách.

 

„Vzhledem k tomu, že na některých okrajových linkách nebo v nočních či brzkých ranních hodinách evidujeme nízký zájem cestujících, uvažujeme, že bychom na tyto vybrané spoje po dohodě s dopravci nasadili autobusy s nižší kapacitou cestujících, což samozřejmě vede k úsporám za provoz. Je však nutné celý systém důkladně promyslet, aby naopak nedocházelo k tomu, že tyto vozy budou nasazovány na spoje, kde je potřebná vyšší kapacita, a to například spoje rozvážející děti do škol či lidi za prací. Důležité je, že jeden z největších dopravců v regionu je o této myšlence ochoten jednat,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o průměrné mzdy řidičů autobusů, tedy téma, které rezonovalo celou republikou v jarních měsících. „Průměrná mzda ve společnosti v současné době činí 29 500 korun, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 17 procent. Obecně jsem však byl znovu upozorněn na problém s nedostatkem řidičů, což je bohužel dlouhodobý trend, který se v nejbližších letech nepodaří zřejmě úspěšně vyřešit. Společnost však má dobré zkušenosti s řidiči z jiných zemí, a to především Ukrajiny,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Ten si společně s generálním ředitelem společnosti Zdeňkem Kratochvílem a ředitelem ČSAD Ústí nad Orlicí Radkem Kuběnkou prohlédl celý areál společnosti, která kromě autobusové a nákladní dopravy zajišťuje také autorizovaný servis vozů Mercedes a provozuje veřejnou čerpací stanici.

 

Společnost ICOM transport a.s. má v současné době v celém koncernu okolo 1800 zaměstnanců, z čehož je 1400 řidičů autobusů a nákladních vozů. Celorepublikově obslouží ročně přes 42 milionů kilometrů a přepraví okolo 32 milionů cestujících. Samotná společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, která kromě Pardubického obsluhuje částečně také Královehradecký a Olomoucký kraj, zaměstnává 300 lidí a provozuje 180 autobusů, z čehož je hned 60 plně bezbariérových.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.