Aktuality

Kraje potřebují od státu dorovnat i loňské zvýšení platů a mezd v sociálních službách

Kraje potřebují od státu dorovnat i loňské zvýšení platů a mezd v sociálních službách
(17.7.2017)

Pardubice  - Pardubický kraj obdržel minulý týden z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) částku 61,7 milionu korun na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nařízením vlády o navýšení platů, dle kterého se platy pracovníků v sociální oblasti zvýší o 23 procent. Toto dofinancování je určeno i na mzdy, a proto se týká i nestátních neziskových organizací, církevních organizací a ostatních právních forem poskytovatelů sociálních služeb. Ovšem na loňské navýšení platů o čtyři procenta doposud kraje neobdržely od MPSV žádné dotace.

 

„V současné době je otevřen OK systém pro sběr požadavků od poskytovatelů sociálních služeb, kam mohou své žádosti o navýšení dotací vkládat až do 28. července. Proces zpracování žádostí a schvalování dotací nelze kvůli české i evropské legislativě zkrátit, a to i přes apel pana premiéra, abychom svolali mimořádná zastupitelstva. Proto bude rozdělení dotací schváleno na jednání zastupitelstva 19. září, což je nejbližší možný termín. Ihned po podpisu dodatků ke smlouvám bude poskytovatelům zaslána částka dotací na účty,“ uvedl k situaci krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

Letošní rok tak byla na sociální služby pro Pardubický kraj vyčleněna celková částka téměř 540 milionů korun, což je sice nejvíce od doby platnosti zákona o sociálních službách, nicméně několik let byli poskytovatelé kvůli nízkým dotacím nuceni držet mzdy na minimální úrovni a nedocházelo k žádnému nebo jen minimálnímu rozvoji sociálních služeb. Od roku 2015 se pravidelně navyšují platy prostřednictvím nařízením vlády a zároveň s tím docházelo k dofinancování sociálních služeb. V krajích však zatím chybí prostředky od MPSV na navýšení platů o čtyři procenta s platností od 1. 11. 2016.

 

„Prostřednictvím sociální komise při Asociace krajů, ale i osobními jednáními s představiteli ministerstva, vlády, poslanci i senátory upozorňuji na nutnost navýšení dotací na pokrytí zmíněného navýšení platových tarifů včetně mezd z listopadu loňského roku. Bez tohoto navýšení tady stále trvá propad v odměňování pracovníků v sociální oblasti proti jiným profesím. Od února apelujeme na MPSV, aby zajistilo potřebné prostředky, jedná se o cca 822 milionů korun pro celou Českou republiku,“ řekl radní Pavel Šotola. „Je nezbytné, aby MPSV našlo řešení nejpozději do konce července, jinak hrozí, že u pracovníků v sociálních službách nedojde k reálnému navýšení mezd, tak jak je deklarováno ze strany ministerstva a vlády,“ dodal Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.