Aktuality

Školení i stáže v nemocnicích. Dotační program pro začínající praktiky bude atraktivnější

Než absolvent získá specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem, na některém z takzvaných rezidenčních míst.
(17.7.2017)

Pardubice – Nedostatek lékařů je problémem, který trápí zdravotnictví napříč všemi obory. Výjimkou nejsou ani praktičtí lékaři, jejichž populace stárne a během několika málo let  hrozí, že jich pro tento obor nebude dostatek, a to zejména na venkovských obvodech. Proto krajští radní na svém jednání schválili úpravu dotačního programu, který by měl motivovat dosud nezapojené školitele i absolventy.

 

Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. „Dotační program pro budoucí praktické doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos jsme ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum lékařů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

„Podpora bude poskytována formou neinvestiční programové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období od 1. ledna do 31. prosince 2018,“ informoval radní Valtr. Právě výše podpory na jeden projekt je jednou z úprav, kterou se program oproti minulému roku liší. Ta byla dříve pouze ve výši 48 tisíc korun. „O dotaci může také nově žádat pouze nový školitel, nebude tedy poskytována ve druhém a třetím roce školení,“ uvedl Ladislav Valtr. „Díky vyšší částce dotace se také zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy absolventa také jeho různá školení nebo stáže v nemocnicích,“ dodal radní pro zdravotnictví Valtr s tím, že celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je půl milionu korun. Žádosti mohou zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního roku.

 

Než absolvent získá specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem, na některém z takzvaných rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, absolvent se pak stává jeho zaměstnancem. Během prvního roku a půl musí absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a v další fázi ještě v oborech specializovaných.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.