Aktuality

Dětské centrum Veská nabízí spolupráci žákům středních škol

Radní zodpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek navštívil Dětské centrum Veská.
(17.7.2017)

Pardubcie – Dětské centrum ve Veské u Sezemic navštívil v minulých dnech člen Rady Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek. V tomto zdravotnickém zařízení pro děti a jejich rodiče a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v nepřetržitém provozu se zajímal nejen o běžný provoz, ale také o školní docházku dětí či praxe žáků středních zdravotnických škol, případně vyšších odborných škol se zaměřením na zdravotní a sociální péči. Ředitelce centra Markétě Tauberové předal volejbalové míče, které obyvatelé centra využijí při zájmové sportovní činnosti.

 

Dětské centrum poskytuje komplexní péči dětem opuštěným, týraným a dětem se speciálními potřebami od narození až do 18 let, dále komplexní péči nezletilým maminkám s nařízenou ústavní výchovou, specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným, individuální péči těhotným maminkám a maminkám s dětmi v tíživé sociální situaci. Kromě toho zařízení nabízí možnost dlouhodobých, krátkodobých i denních pobytů, ambulantní a poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích či respitní pobyty hendikepovaných dětí, jejichž rodiče potřebují čas na odpočinek či zařizování formalit.

 

„Zájem žáků o studium na středních zdravotnických školách mírně roste. Motivací mohou být i rostoucí platy v sociálních službách,“ konstatuje Bohumil Bernášek. Pardubický kraj chce tento zájem nadále posilovat dalšími aktivitami. Připravuje koncept podobný Technohrátkám, který by měl přiblížit náplň studia a zaměření zdravotnických oborů žákům sedmých a osmých ročníků základních škol. Pro práci v rodinných skupinách je ze zákona nutné zdravotnické, pedagogické nebo sociální vzdělání s maturitou. „Je možné zaměstnat i pracovníka bez tohoto vzdělání, avšak před nástupem musí projít kurzem pracovníka v sociálních službách. Takto se rekvalifikují například absolventky obchodních akademií,“ říká Markéta Tauberová.

 

Přestože se do dětského centra ve Veské investovaly v uplynulých letech nemalé finanční prostředky (včetně darů od fyzických osob), například na vybudování bytů pro rodinné skupiny, další úpravy se plánují. Jedná se o přístavbu výtahu, zateplení budovy a především o výměnu oken. Centru chybí ale také například dětské polohovací postele, které v republice nikdo nevyrábí. Radní Bohumil Bernášek spolu s ředitelkou Markétou Tauberovou proto také diskutovali o možné budoucí pomoci středních škol zřizovaných krajem v oblasti vybavení či zahradnických úprav areálu dětského centra.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.