Aktuality

Spolupráce mezi obcemi má smysl. Mikroregion Severo-Lanškrounsko je toho příkladem

Hejtman dnes jednal se starosty členských obcí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
(14.7.2017)

Dolní Čermná – Zadávání veřejných zakázek nebo třeba nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce, nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Severo-Lanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel dnes seznámit hejtman Martin Netolický.

 

V Mikroregionu, který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli. Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. „Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli požadovat po větších sídelních celcích, jako jsou obce s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem či města. Ty sice mají vlastní úřední aparát, ale často je natolik zaměstnává vlastní samospráva, že nejsou schopny pomoc malým obcím, ať už v právních či ekonomických otázkách nebo ve věcech státní správy,“ řekl na jednání se starosty členských obcí Mikroregionu Martin Netolický. „Výstupem řady jiných mikroregionů není žádná aktivita směrem k vlastním členům. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko je však v tomto případě vzorem, protože jeho členové si pomáhají ve věcech, které jsou zásadní,“ sdělil hejtman a dodal, že aktivity, které Mikroregion dělá, nejsou možná tak velké, ale o to jsou důležitější pro místní komunitu.

 

„V meziobecní spolupráci, jako jsou například společné nákupy či postupy, jsem viděl obrovský potenciál. Zeptali jsme se tedy starostů, jaké jsou jejich problémy, a začali je řešit,“ řekl předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal, podle kterého malé obce mohou jen těžko samy zvládat všechny zákonné povinnosti. Dvanáct členských obcí tak nyní spolupracuje při řešení úkolů v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí nebo třeba dopravní obslužnosti. „Důležitá je spádovost obcí a především zájem spolupracovat,“ uvedla manažerka svazku Lenka Bártlová. Ta také řekla, že nutná je finanční spoluúčast obcí, pravidelná informovanost a naprostá transparentnost ve fungování svazku.

 

Na setkání se přítomní dotkli také tématu Místních akčních skupin (MAS), které jsou pro starosty obcí důležité při získávání finanční podpory z různých zdrojů. „Do budoucna plánujeme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenit částku 400 tisíc korun pro každou z MASek v našem kraji. Finance by měly být využity na aktivity, které nelze v tomto programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní Program rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy veřejných prostranství, propagační tiskoviny a celou řadu dalších, na které se v minulosti mohlo čerpat ze všech regionálních operačních programů,“ uvedl již dříve hejtman Martin Netolický. „Jsem rád, že jsem viděl příkladnou ukázku toho, jak lze vést dobrovolný svazek obcí a poznal, že činnost svazků a MASek se nepřekrývá a tedy si ani nekonkuruje,“ uzavřel Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.