Aktuality

Spolupráce krajů a ministerstva zahraničí pomůže podnikatelům proniknout na zahraniční trhy

Podpois memoranda o spolupráci MZV ČR a AKČR
(19.6.2017)

Praha - V pražském Černínském paláci bylo v pátek odpoledne podepsáno Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR. Kromě ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka se podpisu zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s předsedkyní Asociace krajů Janou Vildumetzovou a hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou.

 

 „Spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jednotlivými kraji zatím nevymezoval žádný dokument. Často se uskutečňovala roztříštěně a nedokázali jsme využít všechny možnosti, hlavně v oblasti výměny informací. To by se teď mělo změnit,“ řekl k podpisu memoranda ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

 

„Jako zástupce té části hejtmanů, kteří zůstali ve funkci po loňských krajských volbách, musím konstatovat, že tento okamžik je skutečně přelomový a jen dokazuje, že současná vláda má ke krajům velmi vstřícný postoj. V Evropě mají regiony různé postavení a české kraje patří mezi ty silnější,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Od nově nastavené spolupráce očekávám především otevření dveří do dalších zemí a předávání kvalitních informací. Spolupráce pomůže také podnikatelům v našem regionu, kteří chtějí proniknout na zahraniční trhy,“ dodal Netolický.

 

„Díky podpisu memoranda by mělo dojít ke koordinovanému přenosu informací směrem od ministerstva ke krajům a zpět, což bylo velmi zapotřebí. Jednotlivé regiony uzavřely partnerství s různými kraji v Evropě i po celém světě. V případě, že hejtmani či další zástupci krajů cestují do svých partnerských zemí, nutně potřebují znát stanovisko státu ohledně zahraniční politiky, ekonomických a kulturních vazeb. Proto budou na krajské úrovni fungovat regionální „velvyslanci“, kteří budou mít klíčovou roli v komunikaci s ministerstvem. Kraje mohou mít také své zástupce ve státních misích do zahraničí, což je mnohem efektivnější, než vypravovat samostatné krajské delegace. My zase samozřejmě vyjdeme Ministerstvu zahraničí vstříc v případech, když by bylo nutné řešit mezinárodní vztahy ve spolupráci s některým z regionů,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

 

Cíle podepsaného dokumentu jsou zejména:

  • podpora českým regionálním podnikatelským subjektům a jejich obchodně ekonomickým zájmům při navazování kontaktů a získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech;
  • zviditelnění prezentace ekonomického potenciálu jednotlivých krajů v zahraničí, které budou organizačně zajištěny ve spolupráci se zastupitelskými úřady České republiky;
  • posílení spolupráce při zahraničních pracovních cestách vedení krajů (např. na akce partnerských měst), větší zapojení regionálních subjektů do obchodních misí vedených vládními činiteli a podpora těchto akcí (např. organizací jednání se zahraničními partnery);
  • aktivní výměna informací a zkušeností mezi MZV ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a jednotlivými kraji ČR, příprava seminářů a kontaktních akcí pro podnikatelské a další subjekty;
  • sladění pozic krajů a MZV ČR ve vztahu k politicko-ekonomickým tématům s jednotlivými státy.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.