Aktuality

V Přívratu otevřeli novou lesní školku

Hejtman Martin Netolický při otevření nové lesní školky
(16.6.2017)

Přívrat - V lese u Přívratu nedaleko České Třebové byla za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického otevřena lesní školka, kterou zřizuje Dětský lesní klub Letokruh. Ten nabízí předškolní vzdělávání v přírodním prostředí pro děti od tří do sedmi let.

 

„Jednoznačně vítám, že vznikají podobné aktivity, které povedou k tomu, že se děti budou seznamovat s lesním prostředím, ekologickým chováním a obecně v nich vybudují vztah k přírodě jako takové. V našem kraji již funguje několik podobných zařízení a jsem přesvědčený, že vzhledem k narůstající popularitě alternativních způsobů vzdělávání již v předškolním věku budou další následovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  

 

Dětský lesní klub Letokruh vznikl v roce 2016 rodičovskou iniciativou, jako nestátní nezisková organizace. Lesní mateřská školka je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Důraz je kladen na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny v přírodním prostředí. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby. Nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Koncepci ovlivňuje Waldorfská a Montessori pedagogika.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.