Aktuality

Domov pod hradem Žampach slaví 50 let

Domov pod hradem Žampach slaví 50 let
(1.6.2017)

Žampach - Na letošní Zámecké slavnosti, dětském dnu a Dnu otevřených dveří si na Žampachu připomínali 50. výročí zahájení poskytování sociálních služeb. Pestrého programu se účastnili nejen místní klienti a zaměstnanci, ale také mnozí účinkující a návštěvníci a zejména množství dětí.

 

„Domov pod hradem Žampach patří k významným poskytovatelům sociálních služeb v Pardubickém kraji a tyto služby zajišťuje trvale s vysokou kvalitou a snaží se je stále vylepšovat,“ říká radní pro sociální péči Pavel Šotola. V současné době domov nabízí pět sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením - tři služby pobytové, jednu terénní a jednu ambulantní službu. Na podporu této hlavní činnosti domov rozvíjí také doplňkovou hospodářskou činnost – provozuje např. Arboretum a turistické informační centrum Žampach, obchůdek s vlastními rukodělnými výrobky Z pod hradu Žampach ve městě Letohrad. Dále pořádá kulturní, společenské, turistické a sportovní akce.

 

„Naše služby je potřeba průběžně inovovat podle aktuálních potřeb. V současné době tak navyšujeme počet uživatelů služby chráněné bydlení, kteří mají možnost bydlet v domácnostech mimo žampašský areál a více se tak přiblížit životu běžné společnosti. Naopak v našem areálu připravujeme letos k otevření novou specializovanou službu pro děti a mladé dospělé s náročným chování, vč. poruch autistického spektra. Jedná se o vysoce individuální a kvalifikovanou službu s kapacitou pět míst a s jedním místem ve službě odlehčovací na pomoc pečujícím rodičům. Od příštího školního roku budou naše děti nově využívat služeb Střední školy a základní školy v Žamberku,“ doplňuje informace ředitel domova Luděk Grätz.

 

Na Zámecké slavnosti vznikly dvě nové dřevěné sochy – a to svatý Jan zvaný Pancíč a Jadwiga. Nyní jsou vystaveny v kapli sv. Bartoloměje. Účastníky zaujalo předtančení domácího souboru Ginko spolu s taneční skupinou Babylenky z Letohradu. Poté byl zahájen dětský den, kterým se letos Arboretum při Domovu pod hradem Žampach, připojilo k Mezinárodnímu dni fascinace rostlinami. Několik herních stanovišť bylo zaměřeno na poznávání stromů a bylin. Děti s nadšením plnily své úkoly na herních stanovištích a po té sledovaly divadelní Indiánskou pohádku v podání Divadélka Romaneta. Na závěr odpoledne zahrála kapela Tempus folk rock. V průběhu odpoledne byl v rámci dne otevřených dveří promítán dokumentární film „Domov pod hradem Žampach - 50 let života“ a v předpremiéře také filmový snímek „Tomáš“, který je určen pro letošní mezinárodní filmový festival MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL. Večerní program uvedli domácí Barbušáci s kapelou Fleck Band, která pak hrála k tanci a poslechu do pozdních večerních hodin.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.